Hier is ruimte voor tekst

Fusce vel odio elit. Nam tortor ipsum, tristique eget feugiat at, mollis quis tellus. Duis fringilla diam at porta dignissim. Nulla condimentum magna justo, vitae sollicitudin lorem venenatis vel. Praesent fringilla nisl justo, vel pellentesque nisi pretium non. Quisque placerat cursus nisl, eu aliquam lorem pretium eget.

Duis fringilla diam at porta dignissim. Nulla condimentum magna justo, vitae sollicitudin lorem venenatis vel. Praesent fringilla nisl justo, vel pellentesque nisi pretium non. Quisque placerat cursus nisl, eu aliquam lorem pretium eget. In vehicula ligula ante, eget bibendum.

Geologisch model bovenste 50 meter van Brabant en Limburg

3D-kartering

Met de driedimensionale kaarten die wij maken, bieden we inzicht in de ondiepe en diepe ondergrond. Onze modellen kunnen steeds meer vragen beantwoorden die leven bij gebruikers van de bodem en de diepere ondergrond. Zo helpt de Geologische Dienst Nederland belanghebbenden om kansen en risico’s in te schatten en om beslissingen te nemen. 

lees meer
Nederlands landschap

AI in de ondergrond

Met kunstmatige intelligentie – ook wel AI - kan GDN bruikbare informatie over de ondergrond halen uit de grote hoeveelheden gegevens die we ontvangen. Al deze informatie verwerken we in onze modellen, die beschikbaar zijn op open data platforms. Daarmee creëren we kansen voor bedrijven om mee te werken aan de energietransitie.

lees meer
Sectie seismische 2D lijn Nederland

Datamanagement

Geologische Dienst Nederland verzamelt, beheert en ontsluit grote hoeveelheden gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Het is onze uitdaging om het aanleveren van data makkelijker te maken en de data voor gebruikers nog beter en flexibeler toegankelijk te maken. We ontwikkelen daarvoor dan ook continu nieuwe modellen en software, die ook steeds meer gebruikmaken van data science en machine learning.

lees meer
Sfeerfoto sillouetten van mensen wandelend over het Nederlandse strand.

Noordzee

Het gebruik van de Noordzee neemt toe: naast scheepvaart en visserij komen er ook steeds meer grote windmolenparken en bijbehorende kabeltracé’s. Delen van het gebied zijn in gebruik als militair oefenterrein of natuurreservaat, en voor olie- en gasexploitatie of zandwinning. Kennis over de Noordzeebodem wordt dan ook steeds belangrijker. Om zoveel mogelijk te weten te komen over de ondergrond van de Noordzee zet de Geologische Dienst Nederland nieuwe technieken in die meer kennis halen uit bestaande gegevens.

lees meer
Meetapparatuur voor een grondwatermeting bij een grondwaterwinning tijdens veldwerk.

Grondwater

De samenstelling van de ondergrond is van grote invloed op de standen en kwaliteit van grondwater. Geologische Dienst Nederland is hét instituut waar geologische informatie en vraagstukken over grondwater bij elkaar komen. Zo bieden we kennis voor gebruik van ons landoppervlak, duurzame drinkwatervoorziening en de inzet van hernieuwbare energie en andere toepassingen.

lees meer
Sfeerfoto systeemintegratie.

Systeemintegratie

Verduurzamen van het energiesysteem komt met grote infrastructurele uitdagingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dat heeft impact op systemen die ons voorzien van warmte, elektriciteit en groene moleculen zoals waterstof. In de toekomst zullen deze systemen veel meer verweven zijn om gezamenlijk betrouwbare, betaalbare en schone energie te leveren op het moment dat wij die nodig hebben. Het onderzoek van GDN is erop gericht om dat mogelijk te maken.

lees meer