Research

De ondergrond van Nederland is een opeenstapeling van bodemlagen, elk met hun specifieke eigenschappen en ontstaanswijze. Door systematisch gegevens te verzamelen en te analyseren, bouwen wij kennis op over de ondergrond, vanaf het maaiveld en de zeebodem tot ongeveer zes kilometer diepte. 

Breed scala aan terreinen

Met onze kennis doen we onderzoek naar en adviseren we over onderwerpen als duurzame energie, delfstoffenwinning, waterbeheer, ruimtelijke ordening en infrastructuur. De ondergrond is steeds meer in gebruik voor verschillende doeleinde. Wij bedienen daarom een breed scala aan beleidsterreinen en bedrijfssectoren.

Energietransitie

Bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem speelt de ondergrond een grote rol. De expertise van Geologische Dienst Nederland draagt eraan bij om die transitie mogelijk te maken.

Veilige en leefbare delta

In Nederland leven we op een unieke plek: in een rivierendelta die deels onder zeeniveau ligt.

Effecten van mijnbouw

De bovengrondse gevolgen van mijnbouw verdienen veel aandacht. Het winnen van aardgas en aardwarmte bieden Nederland een betrouwbaar energiesysteem, waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat.

Digitale ondergrond

Over de Nederlandse ondergrond is van alle landen ter wereld het meest bekend. In ruim een eeuw is een enorme schat aan gegevens verzameld en die is voor het overgrote deel gedigitaliseerd.

Expertises

Een aantal expertises maken Geologische Dienst Nederland hét instituut voor betrouwbare informatie over de ondergrond.

Projecten

Graag geven we je een actueel overzicht van onze projecten.

Innovaties

Graag geven we je een actueel overzicht van onze innovaties.

Publicaties

De onderzoekers van de Geologische Dienst Nederland publiceren onderzoeksresultaten continu en in verschillende vorm. Je kunt ze onder meer te vinden via de TNO website en de NLOG website waar technische publicaties en posters zijn opgeslagen in een RefShare database. Op deze pagina hebben we een greep uit de vele publicaties voor je geselecteerd. 2021