Research

De ondergrond van Nederland is een opeenstapeling van bodemlagen, elk met hun specifieke eigenschappen en ontstaanswijze. Door systematisch gegevens te verzamelen en te analyseren, bouwen wij kennis op over de ondergrond, vanaf het maaiveld en de zeebodem tot ongeveer zes kilometer diepte. 

Breed scala aan terreinen

Met onze kennis doen we onderzoek naar en adviseren we over onderwerpen als duurzame energie, delfstoffenwinning, waterbeheer, ruimtelijke ordening en infrastructuur. De ondergrond is steeds meer in gebruik voor verschillende doeleinden en wij bedienen dan ook een breed scala aan beleidsterreinen en bedrijfssectoren.

Energietransitie

Energietransitie Bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem speelt de ondergrond een grote rol. De expertise van Geologische Dienst Nederland draagt eraan bij om die transitie mogelijk te maken. We bieden kennis over het lokaal winnen van aardwarmte. Van onmisbaar belang wordt de komende decennia bovendien de opslag van duurzame energie, opgewekt uit de zon

Veilige en leefbare delta

Veilige en leefbare delta In Nederland leven we op een unieke plek: in een rivierendelta die deels onder zeeniveau ligt. Water is dan ook continu een factor van belang, die door klimaatverandering alleen maar een grotere rol gaat spelen. De combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging vraagt om maatregelen langs de Nederlandse kust. Geologische Dienst Nederland

Effecten van mijnbouw

Effecten van mijnbouw De bovengrondse gevolgen van mijnbouw verdienen veel aandacht. Het winnen van aardgas en aardwarmte bieden Nederland een betrouwbaar energiesysteem, waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat. Geologische Dienst Nederland heeft daarin een belangrijke adviserende rol voor de overheid. In ons onderzoek bundelen we onze eigen kennis over de ondergrond met kennis over

Digitale ondergrond

Digitale ondergrond Over de Nederlandse ondergrond is van alle landen ter wereld het meest bekend. In ruim een eeuw is een enorme schat aan gegevens verzameld en die is voor het overgrote deel gedigitaliseerd. Geologische Dienst Nederland beheert en ontwikkelt het landelijke register van digitale ondergrondgegevens. Onze informatiepositie is internationaal uniek. Niet alleen door de

Expertises

Expertises Een aantal expertises maken Geologische Dienst Nederland hét instituut voor betrouwbare informatie over de ondergrond. Onze expertises stellen ons bovendien in staat om op te treden als onafhankelijk adviseur van de overheid. Geomechanica Om mogelijke bewegingen in diepe aardlagen te kunnen voorspellen, is kennis nodig van het gedrag van gesteenten en water op grote

Projecten

Graag geven we je een actueel overzicht van onze projecten.

Innovaties

Graag geven we je een actueel overzicht van onze innovaties.

Publicaties

De onderzoekers van de Geologische Dienst Nederland publiceren onderzoeksresultaten continu en in verschillende vorm. Je kunt ze onder meer te vinden via de TNO website en de NLOG website waar technische publicaties en posters zijn opgeslagen in een RefShare database. Op deze pagina hebben we een greep uit de vele publicaties voor je geselecteerd. 2021