Energietransitie

Bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem speelt de ondergrond een grote rol. De expertise van Geologische Dienst Nederland draagt eraan bij om die transitie mogelijk te maken. We bieden kennis over het lokaal winnen van aardwarmte. Van onmisbaar belang wordt de komende decennia bovendien de opslag van duurzame energie, opgewekt uit de zon en wind, in voormalige aardgasvelden en zoutcavernes. De ondergrondse opslag van het broeikasgas koolstofdioxide draagt er daarnaast direct aan bij om klimaatverandering tegen te gaan.

Foto van een formatie Bentheimer zandsteen dat in Duitsland, Freilichtbühne Bad Bentheim, aan de oppervlakte is gekomen.

Aardwarmte

Aardwarmte wordt ook wel geothermie genoemd, een samenvoeging van het Griekse ‘geo’ (aarde) en ‘thermos’ (warmte). Het is een hernieuwbare energiebron, die niet weers- of seizoenafhankelijk is. 

lees meer
Sfeerfoto systeemintegratie.

Systeemintegratie

Verduurzamen van het energiesysteem komt met grote infrastructurele uitdagingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dat heeft impact op systemen die ons voorzien van warmte, elektriciteit en groene moleculen zoals waterstof. In de toekomst zullen deze systemen veel meer verweven zijn om gezamenlijk betrouwbare, betaalbare en schone energie te leveren op het moment dat wij die nodig hebben. Het onderzoek van GDN is erop gericht om dat mogelijk te maken.

lees meer
Bakjes met zand en grind

Energieopslag

Om voldoende energie beschikbaar te hebben voor dagelijkse en seizoensgebonden schommelingen in de energiebehoefte van ons land, is een strategische energievoorraad van belang. GDN onderzoekt hoe en met welke technologieën de diepe ondergrond te gebruiken is om energie in op te slaan. Dat kan in de vorm van een samengedrukt gas en in de vorm van warm water.

lees meer
Werknemers van de Geologische Dienst Nederland tijdens het werken aan een geologisch computermodel over opslag.

CO2-opslag

In 2030 wil Nederland jaarlijks 49% minder koolstofdioxide uitstoten dan ons land in 1990 deed. Het broeikasgas opslaan in de diepe ondergrond is een belangrijk onderdeel van de strategie. De eerste projecten op industriële schaal zijn inmiddels gestart. Over enkele jaren zal Nederland voorop lopen in kennis van CO2-opslag in lege gasvelden, met de Geologische Dienst Nederland als belangrijke kennispartner.

lees meer