Sfeerbeeld van de Noordzee
Digitale ondergrond

Nieuw: levende zeebodemsedimentkaart

Voor het eerst in tientallen jaren is er een update van de zeebodemsedimentkaart. Door gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatie met hoogwaardige geologische expertise zijn drie kaarten ontwikkeld die de samenstelling van de zeebodem weergeven in verschillende mate van detail.

lees meer
logo TISOLS2023
GDN algemeen

Slotdag TISOLS 2023 in Gouda

UNIEK: Dit jaar is Nederland het gastland voor TISOLS, het Tiende Internationale Symposium over Bodemdaling. De slotdag op vrijdag 21 april 2023 is in de Sint-Janskerk in Gouda, en is gewijd aan de interactie tussen wetenschap en beleid.

lees meer
3D view of GeoTOP
GDN algemeen

BRO 3D: straks klaar voor gebruik

De Geologische Dienst Nederland (TNO) werkt, in samenwerking met de Basisregistratie Ondergrond (BRO), aan het eenvoudiger toegankelijk maken van de 3D-data en -modellen over de ondergrond. Deze BRO-data worden binnenkort met bestaande technologie handig ontsloten via open dataplatforms en API’s, zodat gebruikers deze rechtstreeks in hun GIS-systemen kunnen gebruiken.

lees meer
Geologische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden Achterzijde
GDN algemeen

Nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. De stand van de kennis van de Nederlandse ondergrond wordt door de Geologische Dienst Nederland (GDN) samengevat in een overzichtskaart die maar één keer in de paar decennia wordt uitgebracht. De laatste geologische kaart dateert van 1975.

lees meer
Zandribbels
Digitale ondergrondGDN algemeenVeilig en leefbare delta

Zeeland en Goeree-Overflakkee vernieuwd in GeoTOP

De Geologische Dienst Nederland heeft het gebied Zeeland en Goeree-Overflakkee in het 3D-model van de ondiepe ondergrond, GeoTOP, geheel vernieuwd. Deze vernieuwing biedt waardevolle informatie voor iedereen die zich in dat gebied bezighoudt met vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt.

lees meer
GDN medewerkers aanwezig ESCE 2023
GDN algemeen

Earth Science Career Event 2023

Vrijdag 17 februari jl. was de Geologische Dienst Nederland (GDN) aanwezig op het Earth Science Career Event (ESCE) in Amsterdam (VU). Dit event is hèt nationale carrière-evenement voor studenten en starters met een geowetenschappelijke achtergrond, en dat was goed te merken: veel studenten bezochten onze stand op de bedrijvenmarkt en hadden zich voor onze workshop aangemeld.

lees meer