Wil je meer informatie?

Wiebe van Driel I Geologische Dienst Nederland

Wiebe van Driel,

Consultant

Mail

wiebe.vandriel@tno.nl

Publieke SDRA Groningen

De SDRA staat voor Seismische Dreigings- en Risicoanalyse. De SDRA geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningen gasveld. De SDRA is een belangrijk onderdeel van de operationele strategie die voor elk gasjaar wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tot en met 2020 heeft NAM de SDRA voor Groningen uitgevoerd onder de titel HRA. De HRA 2020 was de laatste versie. Vanaf 2021 komt de SDRA in publiek beheer en wordt daarom uitgevoerd onder de titel publieke SDRA Groningen. TNO heeft de opdracht van EZK gekregen om de publieke SDRA Groningen uit te voeren.

De Modelketen Groningen is een software tool. Om de publieke SDRA Groningen uit te voeren heeft TNO de Modelketen Groningen onafhankelijk van NAM geïmplementeerd voor toepassing in het publieke domein. Daarmee zijn de mogelijke gevolgen van de gaswinning te berekenen voor verschillende productie-scenario’s. Zowel de dreigings- als de risicoanalyse gebruikt statistische methoden waarbij de onzekerheden met betrekking tot beperkte kennis en onvolkomenheden in zowel meetgegevens als modellen meegenomen worden.

Waar kan ik meer informatie vinden

Geïnteresseerden kunnen de uitgangspunten voor de meest recente berekening van de publieke SDRA Groningen, waaronder de adviezen van TNO, SodM en KEM en de verwachtingenbrief van het ministerie van EZK, downloaden via Rijksoverheid.nl. Op de website van NLOG vind je meer informatie over de publieke SDRA en zijn de meest recente resultaten van de berekening van de publieke SDRA Groningen te vinden.

In de download infographic is de Modelketen Groningen schematisch weergegeven.

Foto: Provincie Groningen

Zie ook