Welkom bij het kennis- en onderzoekscentrum van de Nederlandse ondergrond

Icoon blad

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Icoon dijk

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Icoon huis

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Icoon computer

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

Gerealiseerd en afgerond project H3O-De Voorkempen

(Hydro)geologie van grensgebied de Voorkempen in 3D Op 28 en 29 september is met een webinar en terreinexcursie het H3O-project De Voorkempen succesvol afgerond! Dit inmiddels vijfde gerealiseerde project binnen het H3O-programma is in 2020 gestart. Het project richt zich op het grensgebied tussen West-Brabant (Nederland) en de Voorkempen (België). Het doel van dit project

lees meer
Luchtfoto van landschap met bomen en water
Digitale ondergrond

Geologische Dienst Nederland stelt datasets beschikbaar op Europese schaal

Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, biedt open, geharmoniseerde en gestandaardiseerde datasets van de Nederlandse ondergrond aan via verschillende portalen zoals Dinoloket en NLOG. In een pan-Europese context werken we daarnaast met andere geologische diensten en wetenschappelijke instituten samen om deze gevalideerde data sets beschikbaar te maken binnen de Europese Geologische Data Infrastructuur (EGDI) in de context van de Europese Geologische Dienst (GSEU project).

lees meer
Digitale ondergrondEffecten van mijnbouwEnergietransitieGDN algemeenVeilig en leefbare delta

Jaarverslag 2022 – Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Het nieuwste jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ 2022 is online beschikbaar!Dit jaarverslag rapporteert, net als voorgaande jaren, over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland (zowel op land als op zee) onder de Mijnbouwwet. Wil je meer weten over de voorraad en productie van aardgas en aardolie, over de winning van steenzout en aardwarmte?

lees meer
GDN algemeen

Video: Geologische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

De Geologische Dienst Nederland (GDN) heeft een hagelnieuwe Geologische kaart van Nederland uitgebracht. Maar wat maakt deze kaart nu zo speciaal en wat kun je er allemaal op vinden?

lees meer
GDN algemeen

Geologische kaart van Nederland online te bestellen

Onlangs bracht de Geologische Dienst Nederland (GDN) een nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden uit. Deze prachtige gevouwen overzichtskaart is nu te bestellen in onze webshop.

lees meer
GDN algemeen

Geologische Dienst Nederland onderzoekt ondergrond voor Einstein Telescope

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gaat onderzoek doen naar de geschiktheid van de ondergrondse infrastructuur voor de nog te bouwen Einstein Telescope. Dit onderzoek is een samenwerking tussen TNO en Nikhef.

lees meer

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. Deze kaart biedt een sterk verbeterd beeld voor het vasteland, een geheel nieuwe weergave van de geologie van de Noordzee en omvat voor het eerst het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Geologische kaart bestellen

Projecten

Bemonstering in een drinkwaterwinning om de leeftijd van het water te kunnen bepalen.

Grondwaterdatering

Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over de ondergrond van Nederland.

Sfeerfoto van het Nederlands landschap.

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio's aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.