Welkom bij het kenniscentrum van de Nederlandse ondergrond

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

Geologische Dienst Nederland maakt ondergrond Nederland zichtbaar

Klimaatbeleid, woningbouw en energietransitie niet mogelijk zonder kennis ondergrond Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt daarbij een cruciale rol, maar hoe maak je die inzichtelijk? De Geologische Dienst Nederland (GDN) doet al ruim 100 jaar onderzoek naar de ondergrond in ons land. Met deze opgaven is

Wat boringen kunnen vertellen over Nederlands landschap in het verleden

Het Nederlandse landschap zag er in het verleden heel anders uit dan nu. En dat is terug te vinden in de ondergrond waar we dagelijks overheen lopen. Geoloog Tamara van de Ven haalt die ondergrond naar boven met grondboringen. De gegevens die boringen opleveren, zijn niet alleen belangrijk voor geologen, maar ook voor gemeenten en

Digitale ondergrond

Hoeveelheid Nederlandse data ondergrond groeit dagelijks

Nederland heeft een van de grootste database ter wereld als het gaat om data van de ondergrond. En die hoeveelheid data neemt alsmaar toe. Heel waardevol, want de enorme toename van real time data over de ondergrond maakt het mogelijk om realistische toekomstscenario’s op te stellen. In het blog Waar zou Nederland zijn zonder data

Effecten van mijnbouw

Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2020

Benieuwd naar de status en de prognoses over mijnbouwactiviteiten in Nederland? Neem dan een kijkje in het nieuwste jaarverslag 2020. Elk jaar stelt TNO-AGE voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ samen. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, aardolie, aardwarmte en zout in Nederland.

Digitale ondergrond

tTEM: nieuwe technologie biedt snel inzicht in opbouw ondergrond

In grondwaterbeheer – en in veel ondergrond gerelateerde vraagstukken – is het belangrijk om de verdeling van klei- en zandlagen in de ondergrond te weten. Ook de kwaliteit van het grondwater zoals het zoutgehalte is in grote delen van ons land belangrijk. Onlangs heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, een nieuw meetinstrument

Effecten van mijnbouw

Risicoanalyse gaswinning Groningen voor het eerst door TNO uitgevoerd

Een Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningen gasveld. Vanaf 2021 komt de SDRA in publiek beheer. TNO heeft de opdracht van EZK gekregen om de publieke SDRA Groningen uit te voeren. Publieke

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden wordt klaargemaakt voor productie, waarna deze beschikbaar is op papier of als PDF en GIS-bestand. Wij informeren je wanneer de kaart klaar is.

Intekenen

Projecten

Informatievoorziening decentrale overheden

Informatievoorziening decentrale overheden We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio’s aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij

Grondwaterdatering

Dateren van grondwater voor een betere kennis over de ondergrond Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over