Welkom bij het kennis- en onderzoekscentrum van de Nederlandse ondergrond

Icoon blad

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Icoon dijk

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Icoon huis

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Icoon computer

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

GDN algemeen

Geologische kaart van Nederland aangeboden aan ministerie van EZK

Woensdag 3 april vond de officiële overhandiging van de nieuwe geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) plaats. Namens de Geologische Dienst Nederland (GDN) hebben Tirza van Daalen, directeur GDN, en Paul Bogaard, secretaris GDN, de kaart uitgereikt aan Esther Pijs, programma Directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij EZK.

lees meer
Afbeelding boringen naar olie en gas op zee

Tien jaar boringen in Nederland naar zout, olie, gas en aardwarmte

Een terugblik op tien jaar boringen in Nederland laat een recordjaar zien voor het aantal boringen naar aardwarmte, en in zekere zin ook voor het aantal olie- en gasboringen. Overzicht van alle boringen in Nederland Begin dit jaar heeft de Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE, afdeling van de GDN) op NLOG.nl het overzicht gepubliceerd van alle

lees meer
Een doorgezaagde boorpijp met boormonster van de Noordzeebodem.
Digitale ondergrond

Consortium met GDN op zoek naar steentijdresten op Noordzeebodem

Samen met zes Europese wetenschappelijke instellingen ontwikkelt en test de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, een methode om in de Noordzeebodem sporen van bewoning uit de steentijd te vinden.

lees meer
Nederlandse landschap
Digitale ondergrond

Ondergrond van Almere in GeoTOP

Het model GeoTOP is uitgebreid met Almere en het omringende water. Sinds 12 oktober 2023 is deze nieuwe versie van GeoTOP beschikbaar. De uitbreiding van GeoTOP omvat de zuidwestelijke Flevopolder. Het gaat om Almere en het gebied daar omheen, dus ook de omringende wateren. Ook het gebied waar nieuwbouw is gepland, waaronder Almere Pampus en Eemvallei Stad, en het tracé van de mogelijke vaste oeververbinding tussen Almere Pampus en IJburg, zijn meegenomen. Dit alles bij elkaar maakt de nieuwste versie van GeoTOP extra waardevol.

lees meer
Digitale ondergrond

Nieuw: de ondergrond in jouw 3D-omgeving

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft samen met ESRI, het Kadaster en BZK de allereerste 3D webservices op de Basisregistratie Ondergrond ontwikkeld. Dit is een belangrijke mijlpaal in de toepassingsmogelijkheden van 3D-geodata.

lees meer

Gerealiseerd en afgerond project H3O-De Voorkempen

(Hydro)geologie van grensgebied de Voorkempen in 3D Op 28 en 29 september is met een webinar en terreinexcursie het H3O-project De Voorkempen succesvol afgerond! Dit inmiddels vijfde gerealiseerde project binnen het H3O-programma is in 2020 gestart. Het project richt zich op het grensgebied tussen West-Brabant (Nederland) en de Voorkempen (België). Het doel van dit project

lees meer

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. Deze kaart biedt een sterk verbeterd beeld voor het vasteland, een geheel nieuwe weergave van de geologie van de Noordzee en omvat voor het eerst het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Geologische kaart bestellen

Projecten

Project H3O-De Voorkempen

Dit Nederlands-Belgisch H3O-project heeft als doel het gezamenlijk samenstellen van een grensoverschrijdend driedimensionaal geologisch en hydrogeologisch lagenmodel van het Kenozoïcum in het gebied van de Noorderkempen en West-Brabant.

Luchtfoto van landschap met bomen en water

H3O-programma

‘H3O’ staat voor Hydrogeologische 3D-modellering van de Ondergrond. Het H3O programma bestaat uit een serie projecten, gericht op de Nederlandse grensgebieden. Daar waar (hydro) geologische data, informatie en modellen uit verschillende landen in de grensgebieden samenkomen en niet op elkaar aansluiten, zorgen de projecten binnen het H3Oprogramma er voor dat dit voortaan wel het geval is.