Welkom bij het kennis- en onderzoekscentrum van de Nederlandse ondergrond

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

Veilig en leefbare delta

Grondwater in Nederland is een complexe zaak

In Nederland wordt heel veel drinkwater gebruikt en de vraag hiernaar neemt alleen maar toe. Een deel van het drinkwater komt uit oppervlaktewater. Een ander deel, vooral in de hogere delen van het land, komt uit de ondergrond, de aardlagen. Omdat er zoveel drinkwater gebruikt wordt moet er steeds dieper gezocht worden in die aardlagen.

lees meer
Vier personen houden bekertje zand omhoog. Op elk potje staat het logo van hun organisatie.
Digitale ondergrondVeilig en leefbare delta

Basisregistratie Ondergrond krijgt waardevol vervolg: Milieukwaliteit

Basisregistratie Ondergrond krijgt waardevol vervolg: Milieukwaliteit De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. De eerste fase van de BRO is nog maar nauwelijks afgerond of er komt al een vervolg. De Basisregistratie Ondergrond wordt verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van de bodem en ondergrond. Het is

lees meer
Geel papier: Oud document met boorgegevens
Digitale ondergrondVeilig en leefbare delta

35 kilometer aan boringen toegevoegd aan DINOloket

De Geologische Dienst Nederland heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zo’n 35 kilometer aan historische boringen gedigitaliseerd en toegevoegd aan DINOloket. Het gaat om gegevens van 1.459 booronderzoeken uit de periode van 1900 tot nu die zijn omgezet in digitale data. Het gaat om data van boringen tot zo’n 223 meter diepte die veelal zijn gedaan

lees meer
ThermoGIS-aardwarmte-kaart
Digitale ondergrondEnergietransitie

Nieuwe versie ThermoGIS online

Een nieuwe versie van ThermoGIS is online! ThermoGIS is ontwikkeld door de GDN-TNO en brengt de regionale potentie van aardwarmte in Nederland in kaart. ThermoGIS laat aardwarmtepotentiekaarten van de Nederlandse ondergrond zien. In de nieuwe update zijn de kaarten opnieuw berekend met geactualiseerde gegevens. Dit is onder meer gedaan op basis van nieuwe boringen en

lees meer
Kaart hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland
Veilig en leefbare delta

Hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland opgeleverd

Het team Geomodelling van Geologische Dienst Nederland heeft het hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland (ZuidNL) definitief opgeleverd aan een consortium van Limburgse en Brabantse partijen. Het model omvat de provincies Limburg en Noord-Brabant inclusief de omringende gebieden die daar geohydrologisch mee samenhangen. Het is bedoeld als basis voor het maken van grondwatermodellen en brengt de beschikbare hydrogeologische

lees meer
GDN algemeen

La Vuelta a España in Nederland

Dit jaar staat Nederland in de schijnwerpers van het internationale wielerpubliek, wanneer de Ronde van Spanje ons land doorkruist. Een goede gelegenheid om de geologische ontstaansgeschiedenis van Nederland en de invloed daarvan op het huidige landschap in de schijnwerpers te zetten.

lees meer

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden wordt klaargemaakt voor productie, waarna deze beschikbaar is op papier of als PDF en GIS-bestand. Wij informeren je wanneer de kaart klaar is.

Intekenen

Projecten

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio's aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.

Grondwaterdatering

Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over de ondergrond van Nederland.