Welkom bij het kennis- en onderzoekscentrum van de Nederlandse ondergrond

Icoon blad

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Icoon dijk

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Icoon huis

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Icoon computer

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

GDN algemeen

Nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. De stand van de kennis van de Nederlandse ondergrond wordt door de Geologische Dienst Nederland (GDN) samengevat in een overzichtskaart die maar één keer in de paar decennia wordt uitgebracht. De laatste geologische kaart dateert van 1975.

lees meer
Zandribbels
Digitale ondergrondGDN algemeenVeilig en leefbare delta

Zeeland en Goeree-Overflakkee vernieuwd in GeoTOP

De Geologische Dienst Nederland heeft het gebied Zeeland en Goeree-Overflakkee in het 3D-model van de ondiepe ondergrond, GeoTOP, geheel vernieuwd. Deze vernieuwing biedt waardevolle informatie voor iedereen die zich in dat gebied bezighoudt met vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt.

lees meer
Collage Earth Science Career Event 2023
GDN algemeen

Earth Science Career Event 2023

GDN-TNO aanwezig op het Earth Science Career Event 2023. Vrijdag 17 februari jl. was de Geologische Dienst Nederland (GDN) aanwezig op het Earth Science Career Event (ESCE) in Amsterdam (VU). Dit event is hèt nationale carrière-evenement voor studenten en starters met een geowetenschappelijke achtergrond, en dat was goed te merken: veel studenten bezochten onze stand op de bedrijvenmarkt

lees meer
Samples offshore windmolenparken
GDN algemeen

Nieuw: samples van offshore windmolenparken

Dankzij hulp van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft de Geologische Dienst Nederland boormonsters van offshore windmolenparken gekregen om op te slaan in het Centraal Kernhuis, zodat ze beschikbaar zijn voor toekomstig onderzoek. Het gaat om tientallen kubieke meters aan bijzonder waardevol materiaal van dieptes tot 80 meter onder de zeebodem. Dit materiaal vormt

lees meer
Grondwater complexe zaak
Veilig en leefbare delta

Grondwater in Nederland is een complexe zaak

In Nederland wordt heel veel drinkwater gebruikt en de vraag hiernaar neemt alleen maar toe. Een deel van het drinkwater komt uit oppervlaktewater. Een ander deel, vooral in de hogere delen van het land, komt uit de ondergrond, de aardlagen. Omdat er zoveel drinkwater gebruikt wordt moet er steeds dieper gezocht worden in die aardlagen.

lees meer
Vier personen houden bekertje zand omhoog. Op elk potje staat het logo van hun organisatie.
Digitale ondergrondVeilig en leefbare delta

Basisregistratie Ondergrond krijgt waardevol vervolg: Milieukwaliteit

Basisregistratie Ondergrond krijgt waardevol vervolg: Milieukwaliteit De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. De eerste fase van de BRO is nog maar nauwelijks afgerond of er komt al een vervolg. De Basisregistratie Ondergrond wordt verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van de bodem en ondergrond. Het is

lees meer

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. Deze kaart biedt een sterk verbeterd beeld voor het vasteland, een geheel nieuwe weergave van de geologie van de Noordzee en omvat voor het eerst het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Lees meer

Projecten

Sfeerfoto van het Nederlands landschap.

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio's aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.

Bemonstering in een drinkwaterwinning om de leeftijd van het water te kunnen bepalen.

Grondwaterdatering

Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over de ondergrond van Nederland.