Effecten van mijnbouw

De bovengrondse gevolgen van mijnbouw verdienen veel aandacht. Het winnen van aardgas en aardwarmte bieden Nederland een betrouwbaar energiesysteem, waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat. Geologische Dienst Nederland heeft daarin een belangrijke adviserende rol voor de overheid. In ons onderzoek bundelen we onze eigen kennis over de ondergrond met kennis over de sterkte van gebouwen en constructies. In de toekomst zal het onderzoek aan de effecten van mijnbouw toenemen: de ondergrond wordt immers ook tijdens én na de energietransitie steeds intensiever gebruikt.

Sfeerfoto huisjes aan het water

Bodemdaling

Onze kennis over de opbouw van de ondergrond stelt ons in staat om bodemdaling te verklaren én te voorspellen. De Geologische Dienst Nederland adviseert over vraagstukken die spelen op het gebied van bodemdaling.

lees meer
Luchtfoto van landschap met bomen en water

Geïnduceerde seismiciteit

Door het winnen en opslaan van energie in de ondergrond komen gesteenten onder spanning te staan. Trillingen en aardbevingen kunnen het gevolg zijn. De Geologische Dienst Nederland adviseert enerzijds bij actueel overheidsbeleid dat zich richt op deze geïnduceerde seismiciteit. Daarnaast dragen we nationaal én internationaal bij aan innovatieve projecten die relevant zijn voor de energietransitie. Want ook na de afbouw van de gaswinning in Nederland zal de diepe ondergrond nog een grote rol blijven spelen in onze energievoorziening, via gasopslag en het gebruik van aardwarmte.

lees meer