Mijnbouw en energietransitie

Mijnbouw en energietransitie De Geologische Dienst Nederland ondersteunt de overheid bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid voor delfstoffen en de energievoorziening in ons land. We geven gevraagd én ongevraagd advies over het gebruik van de diepe ondergrond en de gevolgen daarvan. Kennisontwikkeling voor mijnbouw versnellen Onze experts van de Adviesgroep Economische Zaken zijn

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Het is een steeds grotere uitdaging om Nederland in te richten – niet alleen boven, maar ook ónder de grond. De Nederlandse overheid heeft daarom in 2018 het gebruik en aanleveren van ondergrondgegevens wettelijk vastgelegd in de Wet Basisregistratie ondergrond. Dit is uniek in de wereld en biedt kansen voor bedrijven en overheden.

Databeheer voor de mijnbouwwet

Databeheer voor de Mijnbouwwet De Geologische Dienst Nederland vervult de wettelijke taak om binnen de Mijnbouwwet data in te nemen van de diepe ondergrond van het Nederlandse vasteland en het Nederlands deel van het Continentale Plat. Tevens zijn wij verantwoordelijk om de kwaliteit van deze data te controleren, op te slaan en te beheren, waarna

Ondergrondmodellering

Ondergrondmodellering als onderdeel van de wettelijke taak Geologische Dienst Nederland heeft de wettelijke taak om ondergrondmodellen te maken en te beheren met de informatie die wordt aangeleverd in de Basisregistratie ondergrond. De modellen maken kennis over de ondergrond beschikbaar voor gebruikers. Onze wettelijke taak ondergrondmodellering gebeurt op basis van de gegevens die GDN beheert volgens