Uitleg bij het model ondergrond door twee medewerkers van de Geologische Dienst Nederland..

Mijnbouw en energietransitie

De Geologische Dienst Nederland ondersteunt de overheid bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid voor delfstoffen en de energievoorziening in ons land.

Bouwplaats met twee projectontwikkelaars dat uitlegt dat bovengronds bouwen niet zonder ondergrondse kennis kan.

Basisregistratie Ondergrond

Het is een steeds grotere uitdaging om Nederland in te richten – niet alleen boven, maar ook ónder de grond. De Nederlandse overheid heeft daarom in 2018 het gebruik en aanleveren van ondergrondgegevens wettelijk vastgelegd in de Wet Basisregistratie ondergrond.

Luchtfoto van landschap met bomen en water

Databeheer voor de mijnbouwwet

De Geologische Dienst Nederland vervult de wettelijke taak om binnen de Mijnbouwwet data in te nemen van de diepe ondergrond van het Nederlandse vasteland en het Nederlands deel van het Continentale Plat.

Geologisch model bovenste 50 meter van Brabant en Limburg

Ondergrond modelleringOndergrondmodellering

Geologische Dienst Nederland heeft de wettelijke taak om ondergrondmodellen te maken en te beheren met de informatie die wordt aangeleverd in de Basisregistratie ondergrond.