Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond

Met meer dan een eeuw kennis hebben we een schat aan informatie en gegevens in huis, die we graag zoveel mogelijk toegankelijk maken. Iedereen die meer wil weten over de samenstelling of opbouw van de Nederlandse ondergrond en het Nederlandse deel van de Noordzee kan onze gegevens opvragen of expertise inschakelen. We zijn georganiseerd in TNO en werken met vele enthousiaste (geo)expertises aan uiteenlopende ondergrondgerelateerde vraagstukken. Lees hier meer over onze organisatie.

Ons werkterrein

De bodem onder onze voeten levert ons schoon water, energie en diverse delfstoffen. De opbouw en eigenschappen van de ondergrond bepalen hoe de ondergrondse ruimte gebruikt kan worden. Ook bepalen ze de kwetsbaarheid van bodem- en grondwatersystemen. De ondergrond moet je dus kennen en dat is ons werk. De Geologische Dienst Nederland voert opdrachten uit voor de overheid en werkt samen met bedrijven en kennisinstituten.

Benut onze geologische expertise

Veelal is het opvragen en gebruik van onze geologische gegevens gratis. Dat geldt ook voor onze kaarten en modellen, die toegankelijk zijn vanuit de portal DINOloket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) of NLOG (Nederlands Olie- en Gasportaal).

Meer weten?

In onze nieuwste brochure nemen we een duik in de fascinerende wereld van de Nederlandse ondergrond. Download hier de brochure. Daarnaast hebben we een scherpe focus op energietransitie, veilige en leefbare delta, effecten van de mijnbouw en digitale ondergrond. Lees hier meer over onze vier focusgebieden. Wil je hulp of advies? Dat kan. Neem contact met ons op als je een vraag hebt of een offerte wilt ontvangen. Dat kan via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.