Privacy statement

Op www.geologischedienst.nl, onderdeel van TNO, worden jouw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt. Geologische Dienst Nederland (GDN) is hiervoor verantwoordelijk. Lees hier wat GDN doet met jouw gegevens die je actief via de website aan GDN verstrekt, hoe we deze beschermen en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen. Lees in het cookie statement welke gegevens GDN via cookies verwerkt bij het surfen op deze site.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon, je naam, huis of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor?

Hieronder zie je welke gegevens direct worden verzameld via de website. De website maakt ook gebruik van cookies en statistieken. Hierover kun je meer lezen in het cookie statement.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld worden jouw gegevens na een jaar verwijderd uit de websitedatabase. Op de correspondentie die volgt na het invullen van het contactformulier is een bewaartermijn van 10 jaar van toepassing.

Wanneer je een bestelling hebt geplaatst in de webshop worden jouw gegevens na een jaar verwijderd uit de websitedatabase. Op de correspondentie die volgt na het invullen van het contactformulier is een bewaartermijn van 10 jaar van toepassing.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

GDN acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt GDN passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen door middel van fysieke, technische (toegangs)controles. Zo is de database met daarin jouw contactgegevens versleuteld.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Jouw gegevens die je hebt ingevuld in het contactformulier en in de webshop blijven bij GDN en worden niet gedeeld met anderen.

Meer informatie

Je kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming op het algemene privacy statement van TNO, bijvoorbeeld hoe je jouw rechten kunt uitoefenen en de contactgegevens van de Data Protection Officer.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.