Kernhuis

Kennis over onze ondergrond is noodzakelijk om duurzame oplossingen aan te dragen voor actuele maatschappelijke vraagstukken over klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen en de energietransitie.

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy

Het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien.

Beschrijfruimte

In onze Beschrijfruimte karakteriseren we de inhoud en structuur van sedimenten. Dat biedt inzicht in de fysieke en seismische kenmerken van de Nederlandse ondergrond.

Tri-axiale test setup voor het meten van de sterkte van een gesteente.

Geomechanisch laboratorium “Im4RockLab”

In het geomechanisch laboratorium ‘iM4RockLab’ meten we de fysische eigenschappen van gesteenten en materialen

Doorlatendheidslab

Dagelijks gebruiken we gemiddeld 120 liter kraanwater per persoon, waarvan ruim de helft grondwater. Waar dat grondwater vandaan komt en hoe snel het stroomt, is mede het gevolg van de waterdoorlatendheid van de ondergrond.

Palynologisch Lab

Om conclusies te kunnen trekken uit allerlei microscopische resten van planten, moet dat materiaal eerst bevrijd worden uit het sediment waarin het gevangen zit.

Glasvezelkabels gecombineerd met geofoons in gebruik tijdens veldwerk in Canada.

Geologisch veldonderzoek

Geologisch veldonderzoek In Nederland is de afgelopen 100 jaar al veel onderzoek gedaan naar de opbouw van onze ondergrond. Afhankelijk van de vraagstelling zetten we verschillende technieken in, of een combinatie daarvan. Voorbeelden zijn boringen, sonderingen, seismiek en tTEM.