Kernhuis

Centraal Kernhuis Kennis over onze ondergrond is noodzakelijk om duurzame oplossingen aan te dragen voor actuele maatschappelijke vraagstukken over klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen en de energietransitie. Onderzoekers beschrijven en bestuderen de sedimenten op enkele centimeters diepte tot gesteentes op een paar kilometer diepte, inclusief hun relevante eigenschappen en voorkomen. Daarbij baseren ze zich op het

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy Het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien. Om die ontwikkeling te versnellen, hebben het

Beschrijfruimte

Beschrijfruimte In onze Beschrijfruimte karakteriseren we de inhoud en structuur van sedimenten. Dat biedt inzicht in de fysieke en seismische kenmerken van de Nederlandse ondergrond. Onze beschrijvingen staan aan de basis van de lithostratigrafie en de ontwikkeling van geologische modellen. Oorsprong en bruikbaarheid van de ondergrond De sedimenten en hun opeenvolgingen leveren informatie over het

Doorlatendheidslab

Doorlatendheidslab Dagelijks gebruiken we gemiddeld 120 liter kraanwater per persoon, waarvan ruim de helft grondwater. Waar dat grondwater vandaan komt en hoe snel het stroomt, is mede het gevolg van de waterdoorlatendheid van de ondergrond. Maar waarom is het ene fijne zand meer doorlatend dan het andere? Bij welke hoeveelheid fijne deeltjes (lutum en silt)

Palynologisch Lab

Palynologisch zeef- en prepareerlab Om conclusies te kunnen trekken uit allerlei microscopische resten van planten, moet dat materiaal eerst bevrijd worden uit het sediment waarin het gevangen zit. De laatste fase van dat prepareerproces vindt plaats in het Palynologisch zeef- en prepareerlab. De werkzaamheden in dit lab staan aan de basis van onderzoek naar fossiele