De Mient

In 1938 zette de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), nu onderdeel van Shell, in Den Haag boring Mient-01. Het was een demonstratieboring voor bij een tentoonstelling over oliewinning. Lees in dit blog meer over de geschiedenis van de demonstratieboring De Mient. Het 464 m diepe gat deed een onverwachte olievondst én scheen nieuw licht op de opbouw van de ondergrond. Lees het artikel uit Geologie & Mijnbouw, 1e jaargang, nummer 1 voor meer informatie.

Te zien op de plek van De Mient

Een gedenkteken eert de eerste olievondst in west Nederland. De topografische kaart uit die tijd laat zien dat de locatie van de boring in 1938 al door bebouwing was omgeven. De onverwachte olievondst zorgde dan ook voor een gevaarlijke situatie omdat de benodigde veiligheidssystemen niet geïnstalleerd waren. Het gat werd snel gedicht. Op seismische gegevens is te zien dat een breuk onder de boorlocatie de vermoedelijke reden is dat hier ondiep olie is afgezet. Omdat van de geologische opbouw van de ondergrond niets te zien is, kun je onze website dinoloket.nl raadplegen. Als je het diepe geologische model (DGMdiep) aanvinkt, kun je een paar doorsnedes maken over Den Haag en de boorlocatie, om een idee te krijgen van de structuur van de ondergrond in de omgeving van De Mient.

Te doen in de buurt van De Mient

Het gedenkteken staat op het terrein van Stadsboerderij de Gagelhoeve en een bezoek is daarom goed te combineren met een bezoek met kinderen aan de stadsboerderij. Ook de naastgelegen eeuwenoude Begraafplaats Oud Eik en Duinen is een bezoek waard. Op het terrein van de begraafplaats staat de Ruïne van Eikenduinen. Het is het restant van een katholieke kerk, waarvan de eerste fundamenten uit de dertiende eeuw stammen.

Gedenkteken ter ere van boring Mient-01 (foto: Evert van de Graaff).
Gedenkteken ter ere van boring Mient-01 (foto: Evert van de Graaff).

Praktische informatie

Het gedenkteken ligt in de Vruchtenbuurt in Den Haag en staat niet op de locatie van de boring, maar zo’n 600 meter naar het noordoosten.

  • Het gedenkteken staat op het terrein van Stadsboerderij de Gagelhoeve, Mient 210, 2564 KL Den Haag 
  • Tussen fietsknooppunt 22 en 25
  • Plan je route naar De Mient

Geologie in het kort

Vroeger dacht men dat de onderste aardlagen uit de tijd van het Kenozoïcum (de laatste 66 miljoen jaar) richting het westen steeds dieper liggen. Maar tot de verbazing van de geologen werden de onderste mergellagen van het Kenozoïcum in deze boring vrij ondiep gevonden en bevatte nog asfalt-achtige olie ook. De bestaande ideeën over verticale tektonische bewegingen van de ondergrond konden daardoor op de schop. 

Geologische opbouw

De mergel in Rijswijk is van de Formatie van Landen en ligt op zo’n 460 meter diepte. Door tektonische bewegingen liggen reservoirgesteenten voor olie en gas op een gunstige positie in de ondergrond: vrij ondiep en op een goede plek om olie en gas in te vangen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de zoektocht naar olie en gas rond Den Haag op gang. Pas in 1953 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de eerste winbare hoeveelheid olie bij Rijswijk.