Centraal Kernhuis

Kennis over onze ondergrond is noodzakelijk om duurzame oplossingen aan te dragen voor actuele maatschappelijke vraagstukken over klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen en de energietransitie. Onderzoekers beschrijven en bestuderen de sedimenten op enkele centimeters diepte tot gesteentes op een paar kilometer diepte, inclusief hun relevante eigenschappen en voorkomen. Daarbij baseren ze zich op het geologische materiaal dat is opgeslagen in het Centraal Kernhuis.

Grote collectie sediment- en gesteentemonsters

Het Centraal Kernhuis van de Geologische Dienst Nederland is als het ware de bibliotheek van de ondergrond. In het Kernhuis ligt een enorm grote collectie sediment- en gesteentemonsters opgeslagen. De monsters zijn verzameld over een periode van meer dan 100 jaar en komen uit bouwputten, boringen en opgravingen van op land en op zee. Ze worden aangeleverd in het kader van onderzoek en de Wettelijke taak databeheer voor de Mijnbouwwet die GDN vervult. Daarmee vormen ze een uniek en steeds groeiend beeld van de ondiepe en diepe ondergrond van Nederland en worden ze bewaard en toegankelijk gemaakt voor studies nu en in de (verre) toekomst. 

Gedetailleerde afbeelding van boringen in silex concreties in krijtsedimenten.
Boringen in silex concreties in krijtsedimenten.

Beschrijvingen en analyses

Het opgeslagen materiaal bestaat uit een relevante selectie van sedimenten, boorgruis, kernplaten (core slabs), boorkernen en lakprofielen. In het Centraal Kernhuis worden ze in detail beschreven en bemonsterd voor verdere analyses in het lab. Door onderzoek aan onder andere mechanische, fysisch-chemische, geofysische en compositorische eigenschappen, ontstaat kennis die relevant is voor de infrastructuur, drainage, opslag van energie of andere toepassingen.

Overzicht van geimpregneerde boringen waarop ichnofossielen te zien zijn.
Overzicht van geimpregneerde boringen waarop ichnofossielen te zien zijn.

Mogelijkheden voor onderzoek

In het Kernhuis zijn faciliteiten aanwezig om materiaal te onderzoeken. Het materiaal dat valt binnen de Mijnbouwwet is alleen te onderzoeken nadat de vertrouwelijkheidstermijn is verstreken. Het is beschikbaar voor visueel onderzoek, beschrijving en eventueel bemonstering. Ook zijn microscopen (binoculairs) aanwezig. In sommige situaties is het voor onderzoekers ook mogelijk om aanwezige slijpplaatjes mee te nemen voor verder onderzoek elders.

Nieuw: foto’s Rotliegend reservoir

Een deel van de collectie is online te bekijken. Het gaat om foto’s van kernen van het Rotliegend reservoir van het Groninger gasveld en omgeving.

Heb je een vraag? Onze Servicedesk helpt je graag verder. 

Contact

Bezoekadres
Leeuweriklaan 14, 3704 GR Zeist
Route via Google Maps

Bel
+31(0) 30 251 8300

Mail
support@geologischedienst.nl