Geo Data & IT

De expertisegroep Geo Data & IT zorgt dat omvangrijke datasets met uiteenlopende gegevens over de ondergrond digitaal toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld planontwikkeling, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek. Alles met het doel: bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en een duurzame toekomst. We werken in opdracht van de overheid, waterschappen, gemeenten, het bedrijfsleven en andere organisaties.

Hele informatieketen

Onze expertise richt zich op de hele informatieketen, van informatie verzamelen en verrijken tot het beschikbaar stellen van data. Zo verwerken we bijvoorbeeld ondergrondkernen die beschreven zijn in de Beschrijfruimte.

We hebben een eigen Kernhuis, waarin we samples van de ondergrond een grote collectie grond-­ en gesteentemonsters opslaan, die zijn verzameld op zee en op land over een periode van meer dan 100 jaar. Het is een uniek archief van de ondergrond. Het kernhuis is een zeer waardevolle faciliteit waar ook andere (onderzoeks)organisaties gebruik van kunnen maken.

Wettelijke taak

Binnen de Mijnbouwwet en de Wet op de Basisregistratie Ondergrond hebben we de wettelijke taak om gegevens van de overheid op te slaan, te verwerken en de kwaliteit te controleren. Het gaat daarbij om gegevens van de ondergrond van Nederland, inclusief het Nederlandse deel van het continentaal plat (de Noordzee) en het Caribische deel van het koninkrijk.

De ondergrond digitaal toegankelijk maken

Met innovatieve ICT-tools en softwareontwikkeling leveren we datamanagement-oplossingen in het geo-domein. We zorgen dat ondergrondinformatie toegankelijk is. . 

We spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het beheer van iets wat uniek is in de wereld: het BROloket, waarin de gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor iedereen beschikbaar zijn. De BRO is een open overheidsdatabase met gestandaardiseerde informatie van de Nederlandse ondergrond. Andere portals die we beheren zijn DINOloket en NLOG. Verder zorgen we dat het 3D-model GeoTOP, dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in voxels weergeeft, in 3D beschikbaar komt via onze portals.

Impressie van het GeoTOP model van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg met geologische eenheden en de voornaamste bestanddelen

Samenwerking

Onze data- en IT-expertise vormen het fundament voor de andere teams van de Geologische Dienst Nederland. De modelmakers, adviseurs en experts maken gebruik van de datafaciliteiten die wij leveren. Onze internationale R&D richt zich met name op het Europese onderzoeksprogramma GeoERA om een Europese Geologische Dienst te realiseren. Geologie stopt immers niet bij de grens en ook daar start het met data die goed op elkaar moeten aansluiten.

Wij staan voor je klaar

Ons enthousiaste team maakt de kennis over de ondergrond op alle mogelijke manieren beschikbaar via moderne informatietechnologie. Dat vormt het fundament bij vragen over stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie, duurzame energie, aardwarmte, bodemdaling, grondstofbeleid, grondwater, gebiedsontwikkeling, de aanleg van (grote) infraprojecten en veel meer. Heb je ook een vraag op het gebied van geodata en -IT? Bel onze Servicedesk: 088 – 86 64 300. Of stuur een mail via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook

Lees Geo.brief Uitgelicht: De kern van de zaak op de website KNGMG via onderstaande blauwe knop.

Achter de schermen bij expertisegroep Geo Data & IT