Schat aan informatie

Al meer dan een eeuw verzamelen wij gegevens van de ondergrond. Zo is een schat aan informatie ontstaan, afkomstig van boringen, sonderingen, seismisch onderzoek, opnamen in het veld, meetgegevens van grondwater en analyses in het laboratorium. Om een idee te geven: het gaat om 500.000 boringen, 143.000 sonderingen en 130 miljoen grondwater metingen. Deze gegevens vormen de basis van onze geologische expertise. Expertise die jij kunt benutten.

Neem een duik in de ondergrond

Via onderstaande portals van de Geologische Dienst Nederland kun je een flinke hoeveelheid gegevens en modellen van de ondergrond inzien en gebruiken.

Product BROloket

In het BROloket kun je ondergrondgegevens en modellen, die vallen onder de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO), online raadplegen en downloaden. Bestuursorganen hebben de wettelijke taak om die gegevens aan te leveren én zelf ook te gebruiken bij werkzaamheden in de ondergrond. Wij stellen de gegevens beschikbaar namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties.

Illustratieve uitsnede uit de kaartviewer op DINOloket.

Iedereen kan op het DINOloket gratis gegevens en datamodellen van de ondergrond bekijken, aanvragen en downloaden. De kaartapplicatie biedt veel mogelijkheden om gegevens te filteren om tot de gewenste informatie te komen. De gegevens en modellen helpen maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden die een duurzame toekomst voor Nederland borgen.

Illustratieve uitsnede van een kaartje bij de portal NLOG.nl

Op NLOG vind je informatie over het gebruik van de ondergrond voor de winning van energie en delfstoffen. Denk hierbij aan informatie over opsporing en winning van delfstoffen zoals aardgas, aardolie en steenzout. Maar ook over aardwarmte, ondergrondse opslag van bijvoorbeeld koolstofdioxide (CCS) en over mogelijke gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor de directe omgeving.

Illustratieve uitsnede van een kaartje met oppervlaktedelfstoffen uit de portal Delfstoffenonline.nl

Grind, zand en klei zijn belangrijke grondstoffen voor de bouwsector. Waar in Nederland komen oppervlaktedelfstoffen voor en wat zijn de richtlijnen die je in acht moet nemen bij de winning ervan? Op Delfstoffenonline.nl verstrekken we informatie over de oppervlaktedelfstoffen in Nederland.

Illustratieve uitsnede uit een van de modellen van ThermoGIS.

Wil je graag gebruikmaken van aardwarmte en wil je weten of aardwarmte op jouw locatie mogelijk is? Of ben je juist geïnteresseerd in het landelijke potentieel van aardwarmte? Op ThermoGIS stellen we geothermische potentiekaarten van Nederland beschikbaar die je kunt bekijken in de Mapviewer, waarna ook maatwerkberekeningen te maken zijn.

Illustratieve uitsnede van diepe ondergrond bij de portal Grondwatertools.nl

Wij hebben onder meer als taak om informatie over grondwater voor een breed publiek beschikbaar te stellen. Dit doen we via interactieve grondwatertools. Ontdek meer over de hydrogeologische opbouw van de ondergrond, over grondwaterstanden en stijghoogten en over de samenstelling van het grondwater.

Uitsnede van een kaartje bij de portal GEODE

GEODE is een gezamenlijk project van EBN en TNO en heeft tot doel een atlas te maken om kansen voor exploratie in de Nederlandse offshore te ontsluiten. Het is een gemakkelijk toegankelijke web-based GIS-omgeving waar play-based exploratiegegevens, waaronder risk maps and post drill well analysis data worden gepresenteerd voor de belangrijkste (sub)plays van de Nederlandse offshore.