Wil je meer informatie?

Isis van Wetten,

Mail

isis.vanwetten@tno.nl

Het nieuwste jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ 2022 is online beschikbaar!
Dit jaarverslag rapporteert, net als voorgaande jaren, over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland (zowel op land als op zee) onder de Mijnbouwwet.

Wil je meer weten over de voorraad en productie van aardgas en aardolie, over de winning van steenzout en aardwarmte? Of over de status en toekomst van ondergrondse tijdelijke opslag (aardgas, aardolie, stikstof) en permanente opslag (zout water en CO2)? Bekijk het jaarverslag hier: Jaarverslagen | NLOG.

Op basis van de gegevens die wij van uitvoerders van vergunningen onder de Mijnbouwwet ontvangen, stelt onze Adviesgroep Economische Zaken (TNO AGE) het jaarverslag samen. Dit doen wij in opdracht van en voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In het online archief van de jaarverslagen zijn de jaarverslagen van voorgaande jaren raadpleegbaar.

Omslag Jaarverslag ‘Defstoffen en aardwarmte in Nederland’ 2022

Zie ook