Caribisch Nederland

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – de zogeheten BES-eilanden – zijn drie bijzondere gemeenten en heten samen Caribisch Nederland. De Geologische Dienst Nederland doet onderzoek naar de geologie en de delfstoffen om de informatievoorziening van Caribisch Nederland te verbeteren. Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de drie andere eilanden van de Nederlandse Antillen, zijn autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden met gelijksoortige uitdagingen en kansen.

Geologische risico’s op actieve vulkanische eilanden

De GDN doet onderzoek naar de geologische risico’s op de Bovenwindse Eilanden, waar Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten toe behoren. Sinds ongeveer 36 miljoen jaar vormen zij een boog van actieve vulkanische eilanden. Aardplaten schoven hier tegen en onder elkaar (subductie) en dat proces gaat nog steeds gepaard met vulkanisme en aardbevingen. Ook kijken we naar de risico’s van stormen: door orkaan Irma ontstond in 2017 bijvoorbeeld grote schade op Sint Maarten. Hellingen op dat eiland zijn steil, waardoor landafschuivingen optraden. Bovendien ligt Sint Maarten laag en loopt het bij zeespiegelstijging groter risico op overstromingen.

Kalksteen en zout op Bonaire

De Benedenwindse Eilanden, inclusief de ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, maken deel uit van een vulkanische eilandboog die is ontstaan tijdens een veel eerdere subductie dan de Bovenwindse Eilanden en die niet meer actief is. De oudste afzettingen op Bonaire bestaan uit verschillende typen vulkanische gesteenten uit de periode het Krijt. Deze gesteenten zijn over een groot deel van het eiland bedekt met rifkalksteen. Bonaire is ook bekend vanwege de exploitatie van zout uit zoutmeren. Deze zoutmeren zijn van de zee afgesloten lagunes, die worden omgeven door dijken van opgeworpen koraalpuin. De export van zout levert jaarlijks 3,5 miljoen dollar op.

Kennis beschikbaar stellen

De activiteiten van de GDN zijn essentieel om zorg te dragen voor een veilige en duurzame leefomgeving en mogelijkheden voor duurzame groei voor bewoners van Caribisch Nederland. Wij zijn bezig om onze activiteiten in Caribisch Nederland uit te breiden op het gebied van de geologische informatie in dit rijksdeel van Nederland. We stellen onze kennis, expertise en instrumenten meer internationaal ter beschikking, voor zowel de bijzondere gemeenten als voor de autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Meer weten?

Heb je vragen over ons onderzoek naar de geologie en delfstoffen van Caribisch Nederland? Neem contact op met Michiel van der Meulen via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.