CO2-opslag

In 2030 wil Nederland jaarlijks 55% minder koolstofdioxide uitstoten dan ons land in 1990 deed. Het broeikasgas opslaan in de diepe ondergrond is een belangrijk onderdeel van de strategie. De eerste projecten op industriële schaal zijn inmiddels gestart (Porthos, Aramis). Over enkele jaren zal Nederland voorop lopen in kennis van CO2-opslag in lege gasvelden, met de Geologische Dienst Nederland als belangrijke kennispartner.

CO2 opslaan in lege gasvelden onder zee

Zo’n 100 leeg-geproduceerde gasvelden onder de Noordzee zijn potentieel geschikt voor de opslag van koolstofdioxide, met een totale capaciteit van 1000 Megaton CO2. GDN richt zich de komende jaren op onderzoek dat die opslag daadwerkelijk mogelijk maakt. Daarbij staat veiligheid voor burgers en het ecosysteem van de zee voorop. We onderzoeken dan ook of CO2 veilig is op te slaan en of het veilig zal blijven zitten. Op basis van die kennis adviseren we de overheid in welke volgorde de Nederlandse gasvelden zo efficiënt en goedkoop mogelijk te hergebruiken zijn.

Kennis over CO2-opslag tot uitvoering brengen

Het onderzoek leidt al tot diverse toepassingen op industriële schaal. In het project Porthos zullen 4 producenten vanaf 2024 jaarlijks 2,5 Megaton CO2 opslaan in een leeg gasveld op zo’n 20 km voor de kust van Rotterdam. Dat is een fors deel van de Nederlandse klimaatdoelen en GDN is dan ook leidend in toegepast onderzoek op dit gebied. Onze rol is om de effecten te onderzoeken van het injecteren van de koolstofdioxide op het gesteente. We modelleren bijvoorbeeld de sterkte van de afsluitende laag en het gedrag van breuken. Met het opbouwen van die kennis en ervaring zullen internationale overheden en industrieën op onze inbreng kunnen bouwen.

Opslag in watervoerende lagen in de diepe ondergrond

De opgebouwde kennis is ook in te zetten voor het opslaan van CO2 in zogeheten watervoerende lagen in de ondergrond. In zulke sedimentlagen is, net als in gasvelden, CO2 bij te pompen, maar doordat de lagen niet ‘leeg’ zijn zoals oude gasvelden, ontstaat tijdens dat proces drukverhoging in de ondergrond. Meer gedetailleerde kennis is nodig van de geologie van deze watervoerende lagen, om er veilig koolstofdioxide te kunnen opslaan. Duidelijk is dat ook opslag op land steeds belangrijker zal worden: voor grote industrieën in Centraal-Europa, die veel CO2 uitstoten, is de afstand met zee te groot is om op economisch verantwoorde wijze CO2 op te slaan onder zee.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Filip Neele via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook