Datamanagement

Geologische Dienst Nederland verzamelt, beheert en ontsluit grote hoeveelheden gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Het is onze uitdaging om het aanleveren van data makkelijker te maken en de data voor gebruikers nog beter en flexibeler toegankelijk te maken. We ontwikkelen daarvoor dan ook continu nieuwe modellen en software, die ook steeds meer gebruikmaken van data science en machine learning.

Datasets over de ondergrond

Een wettelijke taak van GDN vanuit de Mijnbouwwet is het beheer van data over de diepe ondergrond. We krijgen bijvoorbeeld gegevens uit boringen naar olie, gas en geothermie, en uit zoutwinprojecten. Vervolgens ontvangen we ook de productiegegevens. Daarnaast beheren we niet-wettelijk verplichte datasets, zoals geo-elektrisch onderzoek, boorgatbeschrijvingen en analyses van bijvoorbeeld korrelgroottes of grondwatersamenstelling die niet opgenomen (kunnen) worden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Betekenisvolle data

Deze wettelijke en niet-wettelijke data samen zijn omvangrijk. Daarnaast evolueren de datatypes die relevant zijn voor onderzoek en de geologische modellen ook en komen er dus vaak nieuwe bij. Met steeds meer mogelijkheden om data uit de ondergrond te verzamelen, worden onze datasets van de ondergrond groter, dynamischer én nauwkeuriger. Ze zijn beschikbaar voor iedereen, van lokale overheden en bedrijven, tot wetenschappers en burgers. Met onze projecten op het gebied van datamanagement en standaardisatie kunnen we ervoor zorgen dat de data betekenis krijgen. De interpretatie van de gegevens ligt vervolgens bij de gebruiker.

Schermweergave sectie seismische 2D lijn van Nederland.
Sectie seismische 2D lijn Nederland (publiek toegankelijke data NLOG)

Onderzoek voor de toekomst

We willen de gegevens die we in beheer hebben flexibel inzetten en via een veilige, publieke toegang aanbieden. Daarom zetten we de National Data Repository op, een online beschikbare database met informatie over de Nederlandse geologie. Met webportalen, zodat gebruikers informatie kunnen raadplegen en downloaden voor onderzoek. 

Aan de hand van beschikbare tijdreeksen is het mogelijk om inzicht te krijgen in de veranderingen van de ondergrond op een bepaalde plek. Met machine learning zijn in de enorme, ogenschijnlijk onoverzichtelijke, hoeveelheid data patronen te herkennen en informatie te onttrekken.

Onze data-experts

Met de geologische datamodellen en geo-software die we bouwen, ondersteunen we onze opdrachtgevers. Onze data-architect ontwikkelt voor de hele GDN de opzet van de data-inrichting. Data-analisten zijn in staat om op het juiste moment in een project de datastromen in kaart te brengen en standaarden op te stellen in afstemming met de gebruikers. Data (geo)scientists leggen de link tussen de gegevens en de toepassing, waardoor de informatie nog beter bruikbaar is. Op deze manier maakt de Geologische Dienst Nederland data van de ondergrond voor iedereen toegankelijk.

Heb je een vraag? Onze Servicedesk helpt je graag verder. Neem contact op via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook