Geomechanisch laboratorium “Im4RockLab”

In het geomechanisch laboratorium ‘iM4RockLab’ meten we de fysische eigenschappen van gesteenten en materialen. Daarmee is het gedrag van gesteenten te bepalen tijdens activiteiten in de ondergrond.

Onder hoge druk en temperatuur

Om de natuurkundige eigenschappen van gesteenten en andere materialen te meten, gebruiken we een opstelling die hen onder hoge druk (tot ongeveer 600 bar) en temperatuur (tot zo’n 100 graden Celsius) kan vervormen. De omstandigheden in deze zogeheten ‘tri-axiale test’ zijn vergelijkbaar met de condities op 1 tot 3 km diepte. Daar bevinden zich in de ondergrond de gesteenten die gebruikt worden voor verschillende types opslag en voor het winnen van energie.

Sterktemetingen aan gesteenten

Belangrijk in ons onderzoek is om de interactie vast te stellen van verschillende materialen in boorputten en gesteenten op kleinere schaal in de tri-axiale tests. Van gesteentemonsters, afkomstig van onder andere kernen uit boorgaten, meten wij in het lab de eigenschappen zoals de sterkte en de doorlaatbaarheid. Deze eigenschappen zijn te gebruiken om processen in de ondergrond beter te kwantificeren, om daarmee onder meer de beweging van gesteentelagen en van gassen of vloeistoffen in die gesteentelagen te monitoren en modelleren. 

Verlagen van risico’s bij maatschappelijke vraagstukken

Ons werk draagt bij aan het verlagen van de risico’s bij verschillende maatschappelijke vraagstukken, zoals ondergrondse energieopslag – in het bijzonder waterstofopslag in poreuze reservoirs en lege zoutcavernes – en geïnduceerde seismiciteit.

Zo bestuderen we het effect van de opslag van waterstof in poreuze reservoirs, met name om vast te stellen hoe efficiënt de injectie en extractie zijn en om het effect van waterstof op afsluitende lagen en boorgaten te meten. Ook onderzoeken we geïnduceerde seismiciteit bij geothermie. We stellen vast hoe de ondergrond reageert bij de winning van warm water en de injectie van koud water voor warmtewinning. Een derde belangrijk thema is lekkage langs boorputten. We bestuderen de interactie tussen boorgatsystemen en de omringende gesteentelagen. Met name in het geval van zout en klei is dat van belang: daarin kan het na verloop van tijd gebeuren dat boorputten beter afgedicht raken.

3D-tour door het geomechanisch lab

Vragen?

Wil je meer informatie over het geomechanisch laboratorium ‘iM4RockLab’? Neem dan contact met Jan ter Heege via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.