Digitale ondergrond

Zandvoorraad in beeld

DIS Noordzee Zand is na water de meest gebruikte natuurlijke hulpbron ter wereld. In de Nederlandse Noordzee wordt jaarlijks ongeveer 35 miljoen kubieke meter zand gewonnen. Het wordt gebruikt voor kustbescherming en in de bouw. De Geologische Dienst Nederland werkt samen met Deltares al jaren aan het Delfstoffen Informatie Systeem (DIS). In opdracht van Rijkswaterstaat

lees meer
Effecten van mijnbouw

Publieke SDRA Groningen

TNO heeft de opdracht van EZK gekregen om de jaarlijkse publieke SDRA Groningen uit te voeren.

lees meer
Veilig en leefbare delta

Grondwaterdatering

Dateren van grondwater voor een betere kennis over de ondergrond Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over

lees meer
Energietransitie

Informatievoorziening decentrale overheden

Informatievoorziening decentrale overheden We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio’s aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij

lees meer
Energietransitie

Wereldwijd onderzoek ondergrondse waterstofopslag

TNO coördineert samen met TU Delft wereldwijd onderzoek ondergrondse waterstofopslag In opdracht van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat coördineert de afdeling Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO (TNO-AGE) een internationale onderzoekstaak gericht op demonstratie en opschaling van ondergrondse waterstofopslag. Zij doet dit binnen het Hydrogen Technology Collaboration Program (Hydrogen TCP) van het International Energy Agency

lees meer
GDN algemeen

GDN adviseert geologische dienst in Saudi-Arabië

GDN adviseert geologische dienst in Saudi-Arabië Als het op een na grootste olieproducerende land van de wereld wil Saudi-Arabië anticiperen op de wereldwijde transitie naar duurzame energiebronnen. Het land heeft een diversificatiestrategie opgezet waarbij de mijnbouwsector de nieuwe grote driver voor de economie wordt. Belangrijke stap daarbij is het opzetten van een geologische database. Vanuit

lees meer
GDN algemeen

Paleo-Five: laatste grens in Noordzee-exploratie

Paleo-Five: laatste grens in Noordzee-exploratie In het grensoverschrijdende project Paleo-Five hebben onderzoekers van de Geologische Dienst Nederland in samenwerking met de Britse Geologische Dienst gewerkt aan het in kaart brengen van oude, diep begraven gesteentelagen uit het Carboon. Experts op het gebied van geologie, geochemie, paleo-ecologie en seismiek onderzochten hoe de geologische verspreiding en samenstelling

lees meer