Digitale ondergrond

Project H3O-De Voorkempen

Dit Nederlands-Belgisch H3O-project heeft als doel het gezamenlijk samenstellen van een grensoverschrijdend driedimensionaal geologisch en hydrogeologisch lagenmodel van het Kenozoïcum in het gebied van de Noorderkempen en West-Brabant.

lees meer
Luchtfoto van landschap met bomen en water
Digitale ondergrond

H3O-programma

‘H3O’ staat voor Hydrogeologische 3D-modellering van de Ondergrond. Het H3O programma bestaat uit een serie projecten, gericht op de Nederlandse grensgebieden. Daar waar (hydro) geologische data, informatie en modellen uit verschillende landen in de grensgebieden samenkomen en niet op elkaar aansluiten, zorgen de projecten binnen het H3Oprogramma er voor dat dit voortaan wel het geval is.

lees meer
Kust met gesteente
GDN algemeen

Paleo-Five: laatste grens in Noordzee-exploratie

In het grensoverschrijdende project Paleo-Five hebben onderzoekers van de Geologische Dienst Nederland in samenwerking met de Britse Geologische Dienst gewerkt aan het in kaart brengen van oude, diep begraven gesteentelagen uit het Carboon. Experts op het gebied van geologie, geochemie, paleo-ecologie en seismiek onderzochten hoe de geologische verspreiding en samenstelling van deze gesteentelagen is opgebouwd voor een gezamenlijk offshore gebied van vijf landen in de zuidelijke en centrale Noordzee.

lees meer
Luchtfoto van landschap met bomen en water
GDN algemeen

GDN adviseert geologische dienst in Saudi-Arabië

Als het op een na grootste olieproducerende land van de wereld wil Saudi-Arabië anticiperen op de wereldwijde transitie naar duurzame energiebronnen. Het land heeft een diversificatiestrategie opgezet waarbij de mijnbouwsector de nieuwe grote driver voor de economie wordt. Belangrijke stap daarbij is het opzetten van een geologische database. Vanuit een consortium ondersteunt de Geologische Dienst Nederland deze ambitie.

lees meer
Luchtfoto van landschap met bomen en water
Energietransitie

Wereldwijd onderzoek ondergrondse waterstofopslag

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat coördineert de afdeling Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO (TNO-AGE) een internationale onderzoekstaak gericht op demonstratie en opschaling van ondergrondse waterstofopslag. Zij doet dit binnen het Hydrogen Technology Collaboration Program (Hydrogen TCP) van het International Energy Agency (IEA) Grootschalige opslag van waterstof zal naar verwachting een belangrijke en mogelijk noodzakelijke technologie worden in het toekomstige energiesysteem. 

lees meer
Sfeerfoto van het Nederlands landschap.
Energietransitie

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio's aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.

lees meer
Bemonstering in een drinkwaterwinning om de leeftijd van het water te kunnen bepalen.
Veilig en leefbare delta

Grondwaterdatering

Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over de ondergrond van Nederland.

lees meer
Eemsmond vanuit de lucht gefotografeerd (Provincie Groningen)
Effecten van mijnbouw

Publieke SDRA Groningen

De SDRA staat voor Seismische Dreigings- en Risicoanalyse. De SDRA geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningen gasveld. De SDRA is een belangrijk onderdeel van de operationele strategie die voor elk gasjaar wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

lees meer
Sfeerfoto sillouetten van mensen wandelend over het Nederlandse strand.
Digitale ondergrond

Zandvoorraad in beeld

Zand is na water de meest gebruikte natuurlijke hulpbron ter wereld. In de Nederlandse Noordzee wordt jaarlijks ongeveer 35 miljoen kubieke meter zand gewonnen. Het wordt gebruikt voor kustbescherming en in de bouw. De Geologische Dienst Nederland werkt samen met Deltares al jaren aan het Delfstoffen Informatie Systeem (DIS). In opdracht van Rijkswaterstaat worden zandvoorraden in de Noordzeebodem in kaart gebracht aan de hand van steeds betere 3D-ondergrondmodellen.

lees meer