Samenwerking

Sinds 1997 is de Geologische Dienst Nederland ondergebracht bij TNO. TNO zet zich in voor een duurzame toekomst en de missie van de Geologische Dienst Nederland sluit daar op aan. Dat gemeenschappelijk doel stimuleert tot samenwerking met andere onderdelen van TNO. Het zorgt voor de integratie van de Geologische Dienst Nederland met complementaire kennisvelden binnen TNO, de vergroting van ons innoverend vermogen en een verbreding van onze producten en diensten.

De Geologische Dienst Nederland zet zich in voor het gebruik van open data. Wij werken samen met ministeries van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Verder wordt onder meer samengewerkt met de onderzoeksinstituten Deltares en WUR-Alterra. De samenwerking met universiteitsfaculteiten op het gebied van geowetenschappen is een essentiële voorwaarde voor hoogwaardige kennisontwikkeling van de Geologische Dienst Nederland.

De activiteiten van de Geologische Dienst Nederland staan niet op zich: ze zijn onderdeel van een nationale en internationale uitwisseling van geo-informatie. Internationaal gezien lopen wij vooraan in kennis en gebruik van ondergrondmodellen en databases met ondergrondgegevens.

Internationale samenwerking

De Geologische Dienst Nederland is de Nederlandse vertegenwoordiger in het Europese netwerk voor geologische diensten: EuroGeoSurveys. Met EuroGeoSurveys worden projecten uitgevoerd, zoals grensoverschrijdende geologische karteringen en gezamenlijke methodiekontwikkeling.

De Geologische Dienst Nederland vormt samen met de geologische diensten van Groot-Brittanië, Ierland, IJsland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland het North Atlantic Geosciences (NAG). Met deze diensten werken wij onder meer aan een tektonische atlas van het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan. Andere belangrijke internationale samenwerkingsverbanden zijn het Geoscience Information Consortium (GIC), het Open Geospatial Consortium (OGC), en de International Union of Geological Sciences (IUGS).