Wil je meer informatie?

Wiebe van Driel I Geologische Dienst Nederland

Wiebe van Driel,

Consultant

Mail

wiebe.vandriel@tno.nl

Wil je meer weten over de status en de prognoses over mijnbouwactiviteiten in Nederland? Neem dan een kijkje in het nieuwste jaarverslag 2021! Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ verschijnt elk jaar en wordt door onze adviesgroep Economische Zaken (TNO AGE) samengesteld, op basis van gegevens die wij ontvangen van de uitvoerders van vergunningen onder de Mijnbouwwet. Wij doen dit in opdracht van en voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het jaarverslag rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Ook gaat het in op de status en toekomst van de ondergrondse opslag van stoffen voor tijdelijke (aardgas, aardolie en stikstof) en permanente (zout water en CO2) opslag.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is in het jaarverslag 2021 zowel een laag als een hoog scenario meegenomen voor het voorspellen van de gasproductie. Dit hebben we gedaan vanwege de recente veranderende omstandigheden rond gasproductie en de onzekerheden die hieraan gerelateerd zijn.

Omslag van het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ 2021

Zie ook