Graag geven we je een actueel overzicht van onze innovaties.

De Lekdijk.

Meer detail modelleren met meer datatypen

Voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakten wij een 3D model van de ondergrond onder de noordelijke Lekdijk, tussen Schoonhoven en Amerongen. In de periode 2017- 2029 is HDSR de Lekdijk aan het verstevigen, zodat steden als Utrecht en Amsterdam optimaal beschermd blijven als het waterpeil stijgt. Met het ondergrondmodel bepaalt HDSR welke versterkingsmaatregelen op welke plek passen, op welke locaties meer gegevens nodig zijn en om aan omwonenden uit te leggen waarom maatregelen nodig zijn.

lees meer