Strategie

Geologische Dienst Nederland is hét onafhankelijke kennis- en onderzoekscentrum van de ondergrond van Nederland. Met onze toegepaste kennis geven wij antwoorden op maatschappelijke vragen en ontwikkelingen. We stellen data, informatie en kennis beschikbaar die overheden en bedrijven dagelijks in staat stelt om duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken. En we doen onderzoek gericht op wensen en behoeften die actueel zijn of mogelijk pas over enkele jaren concreet worden.

Maatschappelijke ontwikkelingen als drijfveer

Door ontwikkelingen als de energietransitie, bodemdaling en toenemende droogte is het maatschappelijk belang van de kennis van GDN de afgelopen jaren steeds breder bekend geworden. Onder meer door de komst van de Basisregistratie Ondergrond gaan steeds meer decentrale overheden en bedrijven actief gebruikmaken van ondergrondinformatie, waardoor we te maken met steeds uiteenlopender stakeholdersgroepen. Het is onze drijfveer om de ontwikkelingen in de maatschappij te ondersteunen met betrouwbare geodata en om zichtbaar te zijn als onafhankelijke partner voor geologische kennis van Nederland.

Vier focusgebieden

We hebben brede expertise van de geologie van Nederland en van technologieën die duurzaam gebruik van de ondergrond en daarin aanwezige grondstoffen mogelijk maken. Met ons onderzoek dragen we bij aan grote actuele thema’s in ons land. Drie van onze focusgebieden zijn dan ook de Energietransitie, een Veilige en leefbare delta, en de Effecten van mijnbouw. Ons vierde focusgebied, de Digitale ondergrond, maakt het mogelijk dat we voorop blijven lopen in het ontsluiten van onze kennis en informatie. GDN heeft de ambitie om de meest moderne geologische dienst ter wereld te zijn. Via onderstaande blauwe iconen kom je direct op de pagina’s van onze focusgebieden.

Intensieve samenwerking

We werken intensief samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Nederland, om duurzaam gebruik van de Nederlandse ondergrond mogelijk te maken en maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Ook buiten Nederland ondersteunen we bedrijven, door nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. We staan bovendien in nauw contact met andere nationale geologische diensten in het buitenland. Met hen wisselen we kennis uit en zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid in relatie tot de ondergrond. 

Klaar voor de toekomst

Het werk van GDN heeft een lange armslag. Besluiten die we vandaag nemen over de ontwikkelingen van onze informatieportfolio, werken over tenminste 10 jaar nog door. Daarom bereiden we ons nu al voor op ontwikkelingen en uitdagingen van de komende decennia. Dat doen we door scenario’s te berekenen voor uiteenlopende beleidskeuzes, bijvoorbeeld hoeveel en wat voor soort energie ondergronds is op te slaan. Maar ook door nu al te bedenken welke gegevens en modellen nodig zijn om de grootschalige toepassing van energie-opslag in de ondergrond in de komende decennia praktisch mogelijk te maken, zoals het vinden, in gebruik nemen en monitoren van geschikte locaties.

Wil je meer weten over onze strategie?

Paul Bogaard, Secretaris van GDN, vertelt je graag meer. Stuur een mail via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.