Digitale ondergrond

Over de Nederlandse ondergrond is van alle landen ter wereld het meest bekend. In ruim een eeuw is een enorme schat aan gegevens verzameld en die is voor het overgrote deel gedigitaliseerd. Geologische Dienst Nederland beheert en ontwikkelt het landelijke register van digitale ondergrondgegevens. Onze informatiepositie is internationaal uniek. Niet alleen door de omvang maar ook door de toegankelijkheid: open data zijn beschikbaar voor het beantwoorden van nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen wij overheden, bedrijven en andere belanghebbenden met hun plannen en beslissingen.

Geologisch model bovenste 50 meter van Brabant en Limburg

3D-kartering

Met de driedimensionale kaarten die wij maken, bieden we inzicht in de ondiepe en diepe ondergrond. Onze modellen kunnen steeds meer vragen beantwoorden die leven bij gebruikers van de bodem en de diepere ondergrond. Zo helpt de Geologische Dienst Nederland belanghebbenden om kansen en risico’s in te schatten en om beslissingen te nemen. 

lees meer
Nederlands landschap

AI in de ondergrond

Met kunstmatige intelligentie – ook wel AI - kan GDN bruikbare informatie over de ondergrond halen uit de grote hoeveelheden gegevens die we ontvangen. Al deze informatie verwerken we in onze modellen, die beschikbaar zijn op open data platforms. Daarmee creëren we kansen voor bedrijven om mee te werken aan de energietransitie.

lees meer
Sectie seismische 2D lijn Nederland

Datamanagement

Geologische Dienst Nederland verzamelt, beheert en ontsluit grote hoeveelheden gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Het is onze uitdaging om het aanleveren van data makkelijker te maken en de data voor gebruikers nog beter en flexibeler toegankelijk te maken. We ontwikkelen daarvoor dan ook continu nieuwe modellen en software, die ook steeds meer gebruikmaken van data science en machine learning.

lees meer