Wil je meer informatie?

Jeroen van der Molen

Jeroen van der Molen,

Geoloog

Mail

jeroen.vandermolen@tno.nl

Een terugblik op tien jaar boringen in Nederland laat een recordjaar zien voor het aantal boringen naar aardwarmte, en in zekere zin ook voor het aantal olie- en gasboringen.

Overzicht van alle boringen in Nederland

Begin dit jaar heeft de Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE, afdeling van de GDN) op NLOG.nl het overzicht gepubliceerd van alle boringen die in 2023 zijn beëindigd. Dit doet TNO-AGE elk jaar, onder andere ter voorbereiding op het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland. In tabelvorm worden alle boringen naar olie en gas (op land en in zee), zout en aardwarmte uiteengezet. Dit geeft voor het voorgaande jaar, in dit geval 2023, inzicht in het aantal en type (olie, gas, zout, aardwarmte) boringen, het doel (evaluatie, ontwikkeling, exploratie), de operators en het resultaat.

Voor zowel de olie- en gassector als voor de aardwarmtesector in Nederland kan geconcludeerd worden dat 2023 een record in het aantal boringen laat zien. In 2023 zijn in totaal negen olie- en gasboringen (land en zee) gezet in Nederland: het laagste aantal boringen sinds de Tweede Wereldoorlog [bron 1]. Voor de aardwarmtesector in Nederland geldt dat er een record is bereikt met in totaal dertien boringen naar aardwarmte: het hoogste aantal sinds 2007! [bron 2]

Hieronder wordt ingegaan op de resultaten uit 2023, vergeleken met de resultaten tot 10 jaar terug

Olie- en gasboringen (op land en in zee)


In 2023 zijn in totaal drie olie- en gasboringen op land gezet en zes in zee. Uit figuur 1 blijkt dat het aantal boringen op land na 2014 per jaar is afgenomen. Daarbij valt op dat het aantal boringen op land na 2016 significant is gedaald van gemiddeld tien naar twee boringen per jaar: een afname van 80%.

Ook het aantal boringen in zee (figuur 2) laat een daling zien ten opzichte van het totaal aantal boringen in 2014 en 2015. In tegenstelling tot boringen op land is de daling hier echter min of meer continue. De totale afname van 2014 tot 2023 is ruim 75%.

Aardwarmteboringen

Figuur 3 toont dat in 2023 in totaal 13 aardwarmteboringen zijn gezet. Dit is het hoogste aantal ooit! Opvallend is dat de afgelopen 10 jaar een golvende beweging te zien is in het aantal aardwarmteboringen per jaar. Figuur 3 laat verder zien dat sinds 2014 gemiddeld zes boringen per jaar zijn gezet. Vergeleken met het aantal ontwikkelingsboringen, is het aantal exploratieboringen vrij laag.
2023: 10 jaar aardwarmteboringen in NL

Zoutboringen

Uit figuur 4 is te lezen dat er in het voorgaande jaar en in 2021 niet naar zout geboord is, in tegenstelling tot eerdere jaren. Tot en met 2020 zijn gemiddeld vijf zoutboringen per jaar gezet. Door de laatste drie jaar ook mee te nemen daalt het gemiddelde naar vier zoutboringen per jaar.
2023: 10 jaar zoutboringen in NL

Bronvermelding

Kijk op het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland voor de overzichten T en U [bron 1] en voor hoofdstuk 5 [bron 2].

Zie ook