Op donderdag 28 maart is de Waterinfodag. Dit wordt georganiseerd door Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, STOWA en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties. Het thema van dit jaar is ‘Anders leren leven met water’.

Anders leren leven met water

We moeten naar een waterbewuste samenleving. Door klimaatverandering veranderen de waterveiligheid, wateroverlast, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit snel en ingrijpend. Wat betekent dat voor de informatievoorziening?

Grote uitdaging voor het waterbeheer is een datahuishouding die betrouwbaar is, gedeeld kan worden en ondersteunend is voor de te nemen besluiten en het realiseren van de wateropgaven. Kortom: we moeten datagedreven werken, samenwerken en digitale innovaties toepassen. Vanuit de Geologische Dienst Nederland dragen we daaraan bij met onze expertise en producten.

Tijdens de Waterinfodag zijn we met het Programma BRO aanwezig en laten we zien dat hoogwaardige gegevens in de BRO (van boringen en ondergrondmodellen tot grondwaterstanden en grondwateronttrekkingen) onmisbaar zijn in het waterbeheer. We vertellen er graag meer over. Zien we je daar?

Logo van de Waterinfodag

Aanmelden

Medewerkers van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat kunnen zich gratis inschrijven. Op de website van de Waterinfodag vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Zie ook