Wil je meer informatie?

Rob van der Krogt

Rob van der Krogt,

Projectmanager

Mail

rob.vanderkrogt@tno.nl

Ontdek de mogelijkheden van BRO 3D webservices

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft samen met ESRI, het Kadaster en BZK de allereerste 3D webservices op de Basisregistratie Ondergrond ontwikkeld. Dit is een belangrijke mijlpaal in de toepassingsmogelijkheden van 3D-geodata. De eerste basisversie van BRO 3D is nu klaar voor gebruik.

Met de ontwikkeling van de 3D webservices op de Basisregistratie Ondergrond is de ondergrond rechtstreeks in een GIS-systeem te gebruiken. Dat scheelt enorm veel tijd en technische handelingen. De ondergrond wordt daarmee nog toegankelijker. De eerste basisversie van BRO 3D webservices zijn te bekijken in een internetbrowser, in GIS-softwaresystemen die de OGC-standaard I3S ondersteunen, zoals ArcGIS online. Afhankelijk van de applicatie zijn er meerdere functionaliteiten beschikbaar.

Zicht op de ondergrond in 3D

Dankzij de BRO 3D webservices kunnen medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en bijvoorbeeld ingenieurs- en adviesbureaus die werken met ruimtelijke geo-informatie, nu makkelijker en inzichtelijker verkenningen uitvoeren gekoppeld aan opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw. Het is immers essentieel boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Kunnen kijken in 3D draagt daar veel aan bij.

Ondergrond toegankelijker

Het is veel werk om BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Het gaat immers om enorme hoeveelheden data en ook de grote schaal van de modellen draagt daaraan bij. Bovendien gaan de visualisaties en functionaliteit om met deze data te kunnen werken, gepaard met veel technische uitdagingen en het vraagt veel inhoudelijke expertise. De realisatie van de basisversie van de BRO 3D webservices is dan ook een mijlpaal: het maakt de ondergrond in 3D (!) toegankelijker.

‘Werk aan uitvoering’

De ontwikkeling van deze 3D webservices is mogelijk geworden vanuit het overheidsbrede WaU-programma ‘Werk aan Uitvoering’. Met dit programma wordt sturing gegeven aan een bredere 3D-basisvoorziening gekoppeld aan meerdere basisregistraties, waarbij dit het ‘ondergrondse’ deel is. Door het beschikbaar stellen van de eerste BRO 3D webservices kan er ervaring in de praktijk worden opgedaan. Dit is van belang bij de verdere ontwikkeling.

Bekijk de mogelijkheden

De ondergrondmodellen GeoTOP en REGIS II zijn nu als 3D webservices beschikbaar. Ook grondwatermonitoringputten en geotechnische sondeeronderzoeken zijn als BRO 3D webservice ontwikkeld. Ga naar BROloket en kies daar ‘webservices’ om naar de BRO 3D webservices te gaan. Of ga direct naar de portal met de BRO 3D webservices. Ook zijn ze te vinden in de Living Atlas van Esri.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van BRO 3D webservices? Volg het nieuws via de projectpagina. Stap voor stap wordt de ondergrondinformatie nog toegankelijker. Ook de ontwikkeling van BRO 3D webservices die voldoen aan andere OGC-standaarden, zoals 3D-Tiles, wordt verkend.

Zie ook