(Hydro)geologie van grensgebied de Voorkempen in 3D

Op 28 en 29 september is met een webinar en terreinexcursie het H3O-project De Voorkempen succesvol afgerond!
Dit inmiddels vijfde gerealiseerde project binnen het H3O-programma is in 2020 gestart. Het project richt zich op het grensgebied tussen West-Brabant (Nederland) en de Voorkempen (België). Het doel van dit project is het driedimensionaal in kaart brengen van de (hydro)geologie van de ondergrond van dat grensgebied.

Project H3O-De Voorkempen is een samenwerking van de Geologische Dienst Nederland (GDN) met provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Belgische Geologische Dienst, Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij en VITO. Het eindresultaat is een uniform, 3D (hydro)geologisch ondergrondmodel dat op 28 september tijdens het webinar is gepresenteerd.

Tijdens de terreinexcursie op 29 september is een natuurwandeling gemaakt in het grenspark Kalmthoutse Heide. Deelnemers kregen uitleg over de maatregelen die getroffen worden om het gebied te beschermen en de natuurwaarden te behouden. Een aantal van deze maatregelen betreft het tegengaan van verdroging en het bevorderen van actieve stuifzanden. In de middag bezochten deelnemers het Waterproductiecentrum PIDPA (Essen, België) en maakten zij twee ‘geologische’ stops met toelichting aan de oost- en westzijde van de Brabantse Wal.

Uniek aan dit project is de nieuwe werkwijze waar samenwerkingspartners bewust voor kozen. Zij willen hiermee de resultaten laten aansluiten bij bestaande landelijke referentiemodellen en de 3D-modellen van andere H3O-projecten.

Meer informatie?
De resultaten uit het project (eindrapportage, datasets 3D-model en eindpresentaties die tijdens het webinar zijn gepresenteerd) zijn te downloaden via DINOloket. Op onze website lees je meer over project H3O-De Voorkempen, een van de projecten binnen het H3O-programma.

Zie ook