GDN algemeen

Geologische kaart van Nederland online te bestellen

Onlangs bracht de Geologische Dienst Nederland (GDN) een nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden uit. Deze prachtige gevouwen overzichtskaart is nu te bestellen in onze webshop.

lees meer
GDN algemeen

Geologische Dienst Nederland onderzoekt ondergrond voor Einstein Telescope

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gaat onderzoek doen naar de geschiktheid van de ondergrondse infrastructuur voor de nog te bouwen Einstein Telescope. Dit onderzoek is een samenwerking tussen TNO en Nikhef.

lees meer
Sfeerbeeld van de Noordzee
Digitale ondergrond

Nieuw: levende zeebodemsedimentkaart

Voor het eerst in tientallen jaren is er een update van de zeebodemsedimentkaart. Door gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatie met hoogwaardige geologische expertise zijn drie kaarten ontwikkeld die de samenstelling van de zeebodem weergeven in verschillende mate van detail.

lees meer
logo TISOLS2023
GDN algemeen

Slotdag TISOLS 2023 in Gouda

UNIEK: Dit jaar is Nederland het gastland voor TISOLS, het Tiende Internationale Symposium over Bodemdaling. De slotdag op vrijdag 21 april 2023 is in de Sint-Janskerk in Gouda, en is gewijd aan de interactie tussen wetenschap en beleid.

lees meer
3D view of GeoTOP
GDN algemeen

BRO 3D: straks klaar voor gebruik

De Geologische Dienst Nederland (TNO) werkt, in samenwerking met de Basisregistratie Ondergrond (BRO), aan het eenvoudiger toegankelijk maken van de 3D-data en -modellen over de ondergrond. Deze BRO-data worden binnenkort met bestaande technologie handig ontsloten via open dataplatforms en API’s, zodat gebruikers deze rechtstreeks in hun GIS-systemen kunnen gebruiken.

lees meer
Geologische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden Achterzijde
GDN algemeen

Nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. De stand van de kennis van de Nederlandse ondergrond wordt door de Geologische Dienst Nederland (GDN) samengevat in een overzichtskaart die maar één keer in de paar decennia wordt uitgebracht. De laatste geologische kaart dateert van 1975.

lees meer