Luchtfoto Nederlands landschap
GDN algemeen

La Vuelta a España in Nederland

Dit jaar staat Nederland in de schijnwerpers van het internationale wielerpubliek, wanneer de Ronde van Spanje ons land doorkruist. Een goede gelegenheid om de geologische ontstaansgeschiedenis van Nederland en de invloed daarvan op het huidige landschap in de schijnwerpers te zetten.

lees meer
Omslag van het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland over het jaar 2021
Effecten van mijnbouwEnergietransitieGDN algemeen

Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2021

Het nieuwste jaarverslag 'Delfstoffen en aardwarmte in Nederland' is vanaf 29 juli 2022 gereed en staat online.

lees meer
DIS Zeeland
Digitale ondergrond

Delfstoffen Informatie Systeem: nu ook beschikbaar via DINOloket

Het Delfstoffen Informatie Systeem (DIS) is een beleids- en beslissingsondersteunend model, dat een duurzame ontwikkeling van het Noordzee- en kustgebied mogelijk maakt. Het is een regionaal model dat inzicht geeft over de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare zandvoorraden.

lees meer
Document met handgeschreven aantekeningen die ‘gelezen’ kunnen worden met machine learning en AI.
Digitale ondergrondEnergietransitie

‘Nieuwe’ ondergrond data ontsluiten voor energietransitie

Onlangs heeft de Geologische Dienst Nederland samen met internationale collega’s van het North Sea Data Management Forum, een Europees samenwerkingsverband, kennis en learnings uitgewisseld over Machine Learning en Artificial Intelligence (ML en AI). Het was opmerkelijk om te zien dat de Geologische Dienst Nederland ver voorop loopt op dit gebied. Zo converteren we oude gas-

lees meer
Bouwplaats met twee projectontwikkelaars dat uitlegt dat bovengronds bouwen niet zonder ondergrondse kennis kan.
GDN algemeen

TNO officieel beheerder van de Basisregistratie Ondergrond

Het beheer van de BRO is vanaf 1 januari 2022 in handen van de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO. Geonovum en TNO zullen in samenwerking het beheer van de standaarden op tactisch niveau uitvoeren. Het strategisch beheer blijft bij het team Geo dat onder de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ministerie BZK)

lees meer
Grondwaterstanden in beeld
Veilig en leefbare delta

Grondwaterstanden in beeld verrijkt met trends en dwarsdoorsnedes

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet informatie door die kunnen worden geraadpleegd in Grondwaterstanden in Beeld. Sinds 17 januari 2022 is een nieuwe versie van deze tool beschikbaar. Naast de

lees meer