Samples offshore windmolenparken
GDN algemeen

Nieuw: samples van offshore windmolenparken

Dankzij hulp van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft de Geologische Dienst Nederland boormonsters van offshore windmolenparken gekregen om op te slaan in het Centraal Kernhuis, zodat ze beschikbaar zijn voor toekomstig onderzoek.

lees meer
Grondwater complexe zaak
Veilig en leefbare delta

Grondwater in Nederland is een complexe zaak

In Nederland wordt heel veel drinkwater gebruikt en de vraag hiernaar neemt alleen maar toe. Een deel van het drinkwater komt uit oppervlaktewater. Een ander deel, vooral in de hogere delen van het land, komt uit de ondergrond, de aardlagen. Omdat er zoveel drinkwater gebruikt wordt moet er steeds dieper gezocht worden in die aardlagen. Op dat punt lopen we tegen grenzen aan.

lees meer
Vier personen houden bekertje zand omhoog. Op elk potje staat het logo van hun organisatie.
Digitale ondergrondVeilig en leefbare delta

Basisregistratie Ondergrond krijgt waardevol vervolg: Milieukwaliteit

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. De eerste fase van de BRO is nog maar nauwelijks afgerond of er komt al een vervolg. De Basisregistratie Ondergrond wordt verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van de bodem en ondergrond. Het is een waardevolle aanvulling voor de basisregistratie die wij helpen realiseren en beheren.

lees meer
Geel papier: Oud document met boorgegevens
Digitale ondergrondVeilig en leefbare delta

35 kilometer aan boringen toegevoegd aan DINOloket

De Geologische Dienst Nederland heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zo’n 35 kilometer aan historische boringen gedigitaliseerd en toegevoegd aan DINOloket. Het gaat om gegevens van 1.459 booronderzoeken uit de periode van 1900 tot nu die zijn omgezet in digitale data.

lees meer
ThermoGIS-aardwarmte-kaart
Digitale ondergrondEnergietransitie

Nieuwe versie ThermoGIS online

Een nieuwe versie van ThermoGIS is online! ThermoGIS is ontwikkeld door de GDN-TNO en brengt de regionale potentie van aardwarmte in Nederland in kaart.

lees meer
Kaart hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland
Veilig en leefbare delta

Hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland opgeleverd

Het team Geomodelling van Geologische Dienst Nederland heeft het hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland (ZuidNL) definitief opgeleverd aan een consortium van Limburgse en Brabantse partijen. Het model omvat de provincies Limburg en Noord-Brabant inclusief de omringende gebieden die daar geohydrologisch mee samenhangen. Het is bedoeld als basis voor het maken van grondwatermodellen en brengt de beschikbare hydrogeologische

lees meer