TNO coördineert samen met TU Delft wereldwijd onderzoek ondergrondse waterstofopslag

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat coördineert de afdeling Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO (TNO-AGE) een internationale onderzoekstaak gericht op demonstratie en opschaling van ondergrondse waterstofopslag. Zij doet dit binnen het Hydrogen Technology Collaboration Program (Hydrogen TCP) van het International Energy Agency (IEA) Grootschalige opslag van waterstof zal naar verwachting een belangrijke en mogelijk noodzakelijke technologie worden in het toekomstige energiesysteem. 

Grootschalige ondergrondse waterstofopslag

Een toenemend gebruik van waterstof als schone energiedrager gaat samen met een vraag naar grootschalige opslagcapaciteit. Dit is bijvoorbeeld nodig om de variabele energieproductie (van wind en zon) en consumptie, als seizoensgebonden warmtevraag of flexibele elektriciteitsproductie, in balans te houden. Ondergrondse reservoirs zoals lege gasvelden en zoutcavernes zijn essentieel om de benodigde opslagvolumes te realiseren. Het is nodig dat de ontwikkeling van de benodigde technologieën wordt versneld als we ze tijdig beschikbaar willen hebben in een klimaatneutraal 2050. Daarbij is het van belang dat dit ook veilig en verantwoord gebeurt.

Hydrogen TCP voor versnelling toepassing waterstof   

Het IEA heeft verschillende Technology Collaboration Programs (TCP’s) opgezet rond thema’s die met energie en klimaat samenhangen. Het Hydrogen TCP is één van die netwerken die verschillende aspecten van de waterstof-waardeketen onderzoekt. In deze globale netwerken werken landen en organisaties samen om benodigde technologieën te versnellen en te implementeren.

Het Hydrogen TCP heeft als doel om de toepassingen rond waterstof te versnellen en de kennis via internationale samenwerking te bundelen en te delen. Het is de ambitie om bij te dragen aan onderzoek, om een technologie-monitor te zijn voor lopende en toekomstige activiteiten en om bij te dragen aan de ontwikkeling van regelgeving en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Binnen de Hydrogen TCP zijn 26 landen en 6 hoofdsponsors aangesloten. Ieder jaar worden verschillende onderzoekstaken geformuleerd. Eén daarvan is de onderzoekstaak Underground Hydrogen Storage

Onderzoekstaak Underground Hydrogen Storage (UHS)

De onderzoekstaak focust zich op onderzoek en innovaties naar de technische, economische en maatschappelijke aspecten die te maken hebben met grootschalige opslag van waterstof in de ondergrond. Hierbij staan verschillende soorten reservoirs onder de aandacht zoals lege gasvelden, zoutcavernes en diepe aquifers. Van sommige technologieën moet nog worden bewezen dat ze veilig en rendabel kunnen worden ontwikkeld. 

Er wordt op dit moment wereldwijd veel (fundamenteel) onderzoek naar waterstofopslag gedaan. Het onderzoek richt zich daarbij op veel verschillende aspecten, variërend van de interactie van microben op waterstof in de ondergrond tot de opzet van Pilots waar waterstof daadwerkelijk wordt opgeslagen. Deze taak heeft als doel het samenbrengen van resultaten uit bestaande onderzoeken, het stimuleren en richting geven aan nieuw onderzoek en het ondersteunen van beleid en ontwikkeling met richtlijnen en aanbevelingen.

Meer informatie over deze onderzoekstaak

Voor meer informatie over deze onderzoekstaak verwijzen we naar de Hydrogen TCP website.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Serge van Gessel via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’.

Zie ook