Ondergrondmodellering als onderdeel van de wettelijke taak

Geologische Dienst Nederland heeft de wettelijke taak om ondergrondmodellen te maken en te beheren met de informatie die wordt aangeleverd in de Basisregistratie Ondergrond. De modellen maken kennis over de ondergrond beschikbaar voor gebruikers.

Onze wettelijke taak ondergrondmodellering gebeurt op basis van de gegevens die GDN beheert volgens de Wet Basisregistratie ondergrond. We publiceren die modellen via het BROloket.

Gebruik onze 3D-modellen via het BROloket

BRO GeoTOP

Ons meest ondiepe model, GeoTOP, breiden we uit per regio. We werken daarbij in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Elke twee à drie jaar komt er een regio bij, waarin de geologische kennis aan het model is toegevoegd. Tot op heden zijn beschikbaar: het westen van Nederland, Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

BRO DGM

DGM is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland weergeeft tot ongeveer 500 meter onder NAP, in blokken van 100 x 100 meter. Er zijn ook uitschieters in DGM tot circa 1200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische lagen de ondergrond bestaat en tot welke formatie de laag behoort.

BRO REGIS II

Ook het 3D-lagenmodel REGIS II geeft de ondergrond van Nederland weer tot ongeveer 500 meter onder NAP, in blokken van 100 x 100 meter. Er zijn ook in REGIS II uitschieters tot circa 1200 meter diepte. Het model geeft aan wat goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond zijn. Deze lagen worden hydrogeologische eenheden genoemd en hebben min of meer uniforme hydraulische eigenschappen.

Lees meer over onze modellen GeoTOP, REGIS II en DGM