Wil je meer informatie?

Willem Jan Zaadnoordijk I Geologische Dienst Nederland

Willem Jan Zaadnoordijk,

Geohydroloog

Bel

088 – 866 27 76

Mail

willem_jan.zaadnoordijk@tno.nl

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet informatie door die kunnen worden geraadpleegd in Grondwaterstanden in Beeld. Sinds 17 januari 2022 is een nieuwe versie van deze tool beschikbaar.

Naast de uitbreiding van de kaarten met parameters en gebiedsclassificaties, de toevoeging van Dwarsdoorsnedes, wordt Grondwaterstanden in beeld verrijkt met de nieuwe onderdelen Trends en Verticale Stijghoogteverschillen. Hiermee komt nóg meer informatie beschikbaar, die cruciaal is voor het inrichten van een duurzame watervoorziening voor burgers, industrie en landbouw. De Trends geven inzicht in de duurzaamheid van ons grondwatergebruik. De Verticale Stijghoogteverschillen zijn een aanvulling op het beeld van de grondwaterstroming van de isohypsen en zijn relevant voor grondwaterafhankelijke natuur.

Selectiemogelijkheden, samenvattende grafieken en nieuw uiterlijk

De nieuwe versie van Grondwaterstanden in Beeld bevat straks ook selectiemogelijkheden voor de meetpunten op basis van tijdreekslengte en diepte van het grondwatermeetpunt in de ondergrond. Verder kunnen samenvattende grafieken gemaakt worden per regio en geologische formatie. Het uiterlijk wordt aangepast met een nieuwe navigatie vergelijkbaar met de grondwateratlas. In het HELP menu is een korte rondleiding beschikbaar en uitgebreide documentatie. Kortom, een flinke upgrade van de tool.

Al bekend met grondwaterstandeninbeeld?

Dan is het belangrijk om nu vast kennis te nemen van de verandering van de directe urls om naar een tijdreeks(model) te verwijzen. De presentatie Vernieuwing Grondwaterstanden in Beeld geeft een impressie van de nieuwe grondwaterstanden-in-beeld en details over de verandering van de directe urls.

Zie ook