‘H3O-De Voorkempen: nieuwe inzichten en toepassingen van interregionale ondergrondmodellen’

28 en 29 september organiseert de Geologische Dienst Nederland, samen met Belgische en Nederlandse partners(*) het gratis webinar met excursie ‘H3O-De Voorkempen: nieuwe inzichten en toepassingen van interregionale ondergrondmodellen’. Met het webinar en de excursie wordt het project H3O-De Voorkempen afgesloten. Dit project heeft als doel een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond op te stellen, van de Belgische-Nederlandse grensregio van de Voorkempen en West-Brabant. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan het webinar en de excursie deel te nemen.

Webinar 28 september 2023

Tijdens het webinar op 28 september worden de resultaten van het project H3O-De Voorkempen gepresenteerd. Ook geven deskundigen, waaronder externe gastsprekers, inzicht in het belang van een consistent ondergrondmodel over de grenzen heen, met betrekking tot verschillende toepassingen en beleidsthema’s. Hierbij komen actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld grondwater, geothermie en klimaat aan bod.

Excursie 29 september 2023

De terreinexcursie op vrijdag 29 september staat in het teken van het verkennen van de ondergrond in het grenspark Kalmthoutse Heide en op Brabantse Wal. Met een wandeling van 4 km wordt een aantal voor het project interessante Belgische en Nederlandse geologische locaties bezocht. Ook staat een bezoek aan het Waterproductiecentrum van PIDPA op het programma.

Deelname

Deelname aan het webinar en de excursie is gratis. Inschrijven kan tot en met 26 september, 12.00 uur via deze link (hiermee opent de website van de Vlaamse Overheid).
Voor de excursie is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan.

Meer informatie:

Meer informatie over het project vind je hier: H3O-De Voorkempen | DOV (vlaanderen.be)

(*) Overzicht partners project H3O-De Voorkempen

België:
– Departement Omgeving (Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Overheid);
– Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
– Belgische Geologische Dienst, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (BGD/KBIN);
– Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).
Nederland:
– Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO (TNO-GDN);
– Provincie Noord-Brabant;
– Brabant Water

Zie ook