Wil je meer informatie?

Profielfoto van Jan Stafleu van TNO

Jan Stafleu,

Geoloog / geomodelleur

Mail

jan.stafleu@tno.nl

Zeeland en Goeree-Overflakkee vernieuwd in GeoTOP

De Geologische Dienst Nederland heeft het gebied Zeeland en Goeree-Overflakkee in het 3D-model van de ondiepe ondergrond, GeoTOP, geheel vernieuwd. Deze vernieuwing biedt waardevolle informatie voor iedereen die zich in dat gebied bezighoudt met vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt.

Na de uitbreiding van GeoTOP in 2020 met Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg, is gekozen voor onderhoud aan de al in 2008 gepubliceerde oudste twee modelgebieden: Zeeland en Goeree-Overflakkee. De modelleertechnieken en geologische inzichten zijn in de tussentijd veranderd. Bovendien zijn er sinds 2008 veel nieuwe boorgegevens beschikbaar gekomen: er waren nu 41.500 in plaats van 23.500 boorbeschrijvingen beschikbaar. In het nieuwe model zijn de nieuwe gegevens en inzichten meegenomen en zijn tevens de nieuwste modelleertechnieken toegepast. Hiermee voldoen deze twee gebieden aan de kwaliteitseisen van de BRO.

3D aanzicht van Zeeland en Goeree-Overflakkee
3D aanzicht van Zeeland en Goeree-Overflakkee. De kleuren geven de stratigrafische eenheden weer.
De verticale schaal is 100x overdreven.

Belangrijk voor vraagstukken over verzilting

Voor Zeeland en Goeree-Overflakkee is deze nieuwe versie van GeoTOP waardevol voor projecten waarbij verzilting, maar ook dijkbeheer en ruimtelijke ordening een rol spelen. Daarnaast kunnen de nieuwste inzichten in de ondergrond uit GeoTOP meegenomen worden bij vraagstukken over energie, infrastructuur en grondwaterstudies.

Volgende stap: van Almere naar Oost-Nederland

Het volgende dat in GeoTOP wordt vernieuwd, is het gebied rond Almere. Het is een experiment om in een korte tijd (1 jaar) een klein modelgebied te ontwikkelen om zo snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, in dit geval het Masterplan Ondergrond van de gemeente Almere. Ondertussen is gestart met het IJsselmeergebied en Oost-Nederland waarmee GeoTOP (m.u.v. Zuid-Limburg) landsdekkend gemaakt wordt.

Over GeoTOP

GeoTOP is een 3D-model van de ondiepe ondergrond van Nederland gemaakt door de Geologische Dienst Nederland. Bij dit model is de ondergrond van Nederland tot maximaal 50 meter onder NAP opgedeeld in blokken van 100 x 100 x 0,5 meter. Elk blok geeft vervolgens informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen). Op basis van honderdduizenden boorbeschrijvingen is voor elk blokje een inschatting gemaakt van de samenstelling en kenmerken van de ondergrond. Sinds 2020 is GeoTOP opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond. Dat betekent onder meer dat bestuursorganen verplicht zijn om het model te gebruiken bij ruimtelijke vraagstukken. Bodem en water zijn de komende jaren sturend bij ruimtelijke planvorming. Het is daarom cruciaal die ondergrond in beeld te hebben en te kennen.

Meer weten?

Bekijk of download het BRO-model GeoTOP (versie 1.5) met het vernieuwde modelgebied Zeeland en Goeree-Overflakkee op DINOloket of BROloket. Het is ook mogelijk om het model daar te downloaden en bijvoorbeeld te gebruiken in eigen GIS software. Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Zie ook