Delfstoffen

Delfstoffen vormen een zeer breed werkterrein van de Geologische Dienst Nederland. Onze ondergrond levert immers een grote verscheidenheid aan bodemschatten waar de samenleving al lange tijd gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan bouwgrondstoffen, zoals klei, zand en grind, aan zout, olie en gas, aan energie uit aardwarmte en natuurlijk ook grondwater.

Ontdek de mogelijkheden

Bij het inventariseren, onderzoeken en adviseren rondom vragen over delfstoffen spelen veiligheid en duurzaam beheer een belangrijke rol. Kennis van de ondergrond is dus cruciaal. Die kennis willen we – voor zover dat mogelijk is – delen. Lees meer hierover bij het thema ‘Delfstoffen’.

Zie ook