National Key Registry of the Subsurface (BRO)

Spatial development in the Netherlands – both above and below ground – is an ever-increasing challenge. This is why the Dutch central government legally defined the use and supply of subsurface data in the National Key Registry of the Subsurface Act (‘BRO Act’) in 2018. This is unique in the world and provides many opportunities for companies and local governments.

Central, nationwide registration of public subsurface data

Major challenges, such as the energy transition,  climate change, the housing challenge, and ensuring economic growth, strongly impact our immediate living environment. The National Key Registry of the Subsurface (BRO) has been set up to promote the efficient use of available subsurface information by administrative bodies. The act demands the storage of all public subsurface data that administrative bodies collect or have collected in the Netherlands and the Dutch part of the continental shelf in a central, nationwide register. Legal standards outline what data stakeholders are required to provide. A special feature of this registration is that it also includes interpretations of factual information: country-wide subsurface models describing the structure and composition of the subsurface from a geological, geohydrological, and pedologic perspective.

Its use is also required by law

Bestuursorganen hebben niet alleen de plicht om gegevens van de ondergrond aan te leveren, maar ook om alle gegevens en modellen die in de registratie voorhanden zijn te gebruiken bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken. Omdat de gegevens in de BRO authentiek zijn, kunnen bestuursorganen er bij het gebruik van de gegevens van uitgaan dat ze juist zijn. Mocht er toch gerede twijfel bestaan over de juistheid van de gegevens, dan moet het bestuursorgaan dat de gegevens heeft aangeleverd dat onderzoeken en indien nodig de data corrigeren.

Unique in Europe and the world

De BRO is uniek in Europa en in de wereld. In 2017 startte het opstellen van (uitwissel)standaarden die met het werkveld zijn afgestemd en het inrichten van de informatieketen die de uitwisseling ondersteunt van deze gegevens tussen systemen (‘machine to machine’) en het gebruik van de gegevens door mensen (‘people to machine’). De Geologische Dienst Nederland heeft het systeem inmiddels gerealiseerd en is vanaf 2022 als beheerder verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de BRO. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in de Wet Bro aangewezen als registratiehouder. In 2022 is BRO Fase 2 gestart. De Basisregistratie Ondergrond wordt de komende jaren verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van de bodem en ondergrond.

Interested in more information? Please contact our Service Desk via the blue ‘mail directly’ button below.