Wil je meer informatie?

Mirjam Bartels-de Ruiter I Geologische Dienst Nederland

Drs. Mirjam Bartels-de Ruiter,

Research Manager

Bel

088 – 866 20 14

Mail

mirjam.bartels@tno.nl

Het beheer van de BRO is vanaf 1 januari 2022 in handen van de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO. Geonovum en TNO zullen in samenwerking het beheer van de standaarden op tactisch niveau uitvoeren. Het strategisch beheer blijft bij het team Geo dat onder de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ministerie BZK) valt.

Het ministerie van BZK doet het tactisch en technisch beheer van de Geo-basisregistraties niet zelf. Voor de BRO geldt dat het grootste deel van de registratieobjecten inmiddels is opgeleverd en de BRO informatie keten operationeel is. Het systeem zal vanaf juli gereed zijn om ook de laatste registratieobjecten van Mijnbouw en Grondwatergebruik toe te kunnen voegen. Een goed moment dus voor de officiële overdracht van het beheer van de BRO. Met deze overdracht van het beheer zijn alle processen en systemen goed geborgd.

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, is de expert om de Basisregistratie Ondergrond te beheren. Via het Bronhouderportaal kan men gegevens aanleveren. En gebruikers kunnen aan de slag op BROloket of bijvoorbeeld zelf datasets downloaden op PDOK. Er zijn talrijke mogelijkheden voor gebruikstoepassingen om de ondergrond zichtbaar te maken, zoals ook te zien is bij de Praktijkvoorbeelden.

Over de Geologische Dienst Nederland

Al vanaf het prille begin was de Geologische Dienst Nederland betrokken bij de BRO. Dat is niet vreemd. De Geologische Dienst Nederland is hét kennis- en onderzoekscentrum van de Nederlandse ondergrond. Al meer dan 100 jaar verzamelt de GDN gegevens over bodemsamenstelling, geologische opbouw van de ondergrond, grondwater, draagkracht van de grond en mijnbouw. Via de portalen van de Geologische Dienst zijn deze gegevens en modellen van de diepe en ondiepe ondergrond voor iedereen gratis toegankelijk. Daarnaast is een belangrijke voorloper en inspiratie voor de BRO DINOloket van de GDN. Verder zijn de BRO-modellen DGM, GeoTOP en REGIS II gemaakt door TNO.

Tirza van Daalen, directeur van de Geologische Dienst: “De BRO is enorm waardevol voor Nederland. Het gaat om het combineren van ondergronddata voor allerlei onder- en bovengrondse toepassingen. Met meer dan 100 jaar kennis van de ondergrond zijn we er trots op om deze beheertaak te mogen uitvoeren.”

Uniek in de wereld

De GDN beheert al lang ondergrondgegevens die in het kader van de Mijnbouwwet worden ingewonnen door bedrijven uit de olie en gassector. Met de BRO komen hier ondergrondgegevens bij in het ondiepere domein. Al deze gegevens zijn vrij beschikbaar, door iedereen gratis te downloaden. Deze filosofie van open data werpt zijn vruchten af. Nergens is zoveel bekend van de ondergrond als in Nederland. Het zijn gegevens en kennis die ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld de energietransitie of vraagstukken rondom ruimtelijke ordening. De Wet BRO verplicht bestuursorganen hun gegevens aan te leveren en de BRO te raadplegen bij de uitvoering van hun dagelijkse werk. De standaarden die hierbij gebruik worden zijn in de BRO wet geborgd. De BRO is daarmee uniek in Europa en in de wereld.

Meer informatie over de Basisregistratie Ondergrond is te lezen op: www.basisregistratieondergrond.nl.

Zie ook