Wil je meer informatie?

Wiebe van Driel I Geologische Dienst Nederland

Wiebe van Driel,

Consultant

Mail

wiebe.vandriel@tno.nl

Een Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningen gasveld. Vanaf 2021 komt de SDRA in publiek beheer. TNO heeft de opdracht van EZK gekregen om de publieke SDRA Groningen uit te voeren.

Publieke SDRA in beheer bij TNO

De SDRA is een belangrijk onderdeel van de operationele strategie die voor elk gasjaar wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tot en met 2020 heeft NAM de SDRA voor Groningen uitgevoerd onder de titel HRA. De HRA 2020 was de laatste versie. Vanaf 2021 is deze risico-analyse voor het eerst door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Lees hier meer over op NLOG.

Modelketen Groningen

De Modelketen Groningen is een software tool. Om de publieke SDRA Groningen uit te voeren heeft TNO de Modelketen Groningen onafhankelijk van NAM geïmplementeerd voor toepassing in het publieke domein. Daarmee zijn de mogelijke gevolgen van de gaswinning te berekenen voor verschillende productie-scenario’s. Zowel de dreigings- als de risicoanalyse gebruikt statistische methoden waarbij de onzekerheden met betrekking tot beperkte kennis en onvolkomenheden in zowel meetgegevens als modellen meegenomen worden.

Resultaten SDRA 2021

Op NLOG is de Modelketen Groningen schematisch weergegeven. De resultaten van de SDRA 2021 zijn eveneens te vinden op NLOG.

Foto: Provincie Groningen

Zie ook