Benieuwd naar de status en de prognoses over mijnbouwactiviteiten in Nederland? Neem dan een kijkje in het nieuwste jaarverslag 2020. Elk jaar stelt TNO-AGE voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ samen. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, aardolie, aardwarmte en zout in Nederland. Ook gaat het in op de status van vergunningen en ondergrondse opslag en aardgasprognoses.

In het jaarverslag lees je alles over de opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten van delfstoffen en aardwarmte in de Nederlandse ondergrond die vallen onder de Mijnbouwwet. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het tweede deel laat een meerjarig overzicht zien van de gewonnen koolwaterstoffen en een overzicht van de situatie in vergunningen op 1 januari. 

Ontwikkelingen afgelopen jaar

Je komt alles te weten over de hoeveelheden gewonnen aardgas, aardolie, aardwarmte en zout in het afgelopen jaar. Naast de gewonnen hoeveelheden delfstoffen laat het jaarverslag  een 25-jarige prognose zien voor de productie van aardgas en aardolie uit de kleine velden. Ook voor het Groningen gasveld wordt de laatste stand van zaken beschreven. De status en toekomst van de verschillende vormen van ondergrondse opslag, namelijk tijdelijke en permanente opslag, worden ook behandeld. Aardgas, gasolie en stikstof worden tegenwoordig al voor korte of langere termijn opgeslagen, waarbij het aardgas dient als buffer in bijvoorbeeld koude maanden. Voor permanente opslag komen de stoffen CO2 en zout water in aanmerking. Ook zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van bijvoorbeeld waterstof- en persluchtopslag.

Overzichten opsporings-, winning- en opslagvergunningen

In het jaarverslag worden tevens overzichten gegeven van alle opsporings-, winnings- en opslagvergunningen die actief zijn op 1 januari van het nieuwe jaar. Ook vind je hier meer informatie over de historische productie vanaf de jaren 50 van aardgas en aardolie en een overzicht van de aanwezige seismiek en boringen.  

Meteen verdiepen in de stand van zaken van de mijnbouwactiviteiten? Bezoek dan het online archief van de jaarverslagen.

Zie ook