Wil je meer informatie?

Willem Jan Zaadnoordijk I Geologische Dienst Nederland

Willem Jan Zaadnoordijk,

Geohydroloog

Bel

088 – 866 27 76

Mail

willem_jan.zaadnoordijk@tno.nl

Wil je meer informatie?

Reinder Reindersma,

GIS-specialist / geomodelleur

Mail

reinder.reindersma@tno.nl

Het team Geomodelling van Geologische Dienst Nederland heeft het hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland (ZuidNL) definitief opgeleverd aan een consortium van Limburgse en Brabantse partijen. Het model omvat de provincies Limburg en Noord-Brabant inclusief de omringende gebieden die daar geohydrologisch mee samenhangen. Het is bedoeld als basis voor het maken van grondwatermodellen en brengt de beschikbare hydrogeologische inzichten in geometrie en doorlatendheden bij elkaar.

Het was een hele uitdaging om zonder aanvullend modelleren een bruikbaar geheel te maken van het totaal aan beschikbare modellen met verschillende schematisaties (REGIS II, ThermoGIS en DGMdiep, het Vlaamse H3Dv2, Waalse profielen en Duitse modellen en kaarten). Een vernieuwing is de kwalitatieve classificatie van de hydraulische weerstand van de breuken. Hiervan ontbreekt de kennis nog om een goede hydraulische parametrisatie te maken in REGIS II, een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP weergeeft.

Kaart hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland
Kaart hydrogeologisch basismodel Zuid-Nederland

Meer informatie over dit project is te vinden op de website Grondwatertools onder de grondwaterprojecten.

Zie ook