Wil je meer informatie?

Daniel Brouwer

Daniël Brouwer,

Projectmanager / Geologist

Mail

daniel.brouwer@tno.nl

GDN-TNO aanwezig op het Earth Science Career Event 2023.

Vrijdag 17 februari jl. was de Geologische Dienst Nederland (GDN) aanwezig op het Earth Science Career Event (ESCE) in Amsterdam (VU). Dit event is hèt nationale carrière-evenement voor studenten en starters met een geowetenschappelijke achtergrond, en dat was goed te merken: veel studenten bezochten onze stand op de bedrijvenmarkt en hadden zich voor onze workshop aangemeld.

Gastspreker

In het ochtendprogramma was Tirza van Daalen, directeur GDN, uitgenodigd als gastspreker.

Zij heeft toegelicht hoe relevant aardwetenschappen voor de samenleving is, nu en in de toekomst. En hoe de GDN bijdraagt aan grote actuele thema’s in Nederland: de energietransitie, een veilige en leefbare delta, de effecten van mijnbouw en de digitale ondergrond. Ook vertelde zij iets over Europese samenwerkingsverbanden waarin de GDN deelneemt.

GDN-TNO stand op de bedrijvenmarkt

Met informatie over de Geologische Dienst Nederland, openstaande vacatures, stagemogelijkheden en het TNO traineeprogramma stonden vier GDN-ers de studenten te woord. Ze hadden veel leuke en interessante gesprekken over onder andere hun werk en het onderzoek dat zij doen.

Workshop

Een groep enthousiaste studenten had zich voor de workshop aangemeld. Zij kregen de opdracht om de geothermiepotentie van een bepaald gebied in Nederland te onderzoeken. Het doel van de opdracht was de meest optimale locatie voor een geothermisch systeem te vinden, door beschikbare gegevens van de ondergrond te analyseren.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde bijdrage aan ESCE 2023 van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. Het was leuk om zoveel enthousiaste en geïnteresseerde (inter)nationale studenten in ons vakgebied te ontmoeten!

Wij danken het SAL-Bestuur voor de organisatie en kijken uit naar de volgende ESCE-editie in 2025!

Meer informatie

Wil je meer weten over werken bij de GDN of bij TNO? Kijk dan hier: Werken bij GDN

Zie ook