Welkom bij het kenniscentrum van de Nederlandse ondergrond

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

GDN algemeen

La Vuelta a España in Nederland

Dit jaar staat Nederland in de schijnwerpers van het internationale wielerpubliek, wanneer de Ronde van Spanje ons land doorkruist. Een goede gelegenheid om de geologische ontstaansgeschiedenis van Nederland en de invloed daarvan op het huidige landschap in de schijnwerpers te zetten.

lees meer
Effecten van mijnbouwEnergietransitieGDN algemeen

Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2021

Het nieuwste jaarverslag 'Delfstoffen en aardwarmte in Nederland' is vanaf 29 juli 2022 gereed en staat online.

lees meer
Digitale ondergrond

Delfstoffen Informatie Systeem: nu ook beschikbaar via DINOloket

Het Delfstoffen Informatie Systeem (DIS) is een beleids- en beslissingsondersteunend model, dat een duurzame ontwikkeling van het Noordzee- en kustgebied mogelijk maakt. Het is een regionaal model dat inzicht geeft over de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare zandvoorraden.

lees meer
Document met handgeschreven aantekeningen die ‘gelezen’ kunnen worden met machine learning en AI.
Digitale ondergrondEnergietransitie

‘Nieuwe’ ondergrond data ontsluiten voor energietransitie

Onlangs heeft de Geologische Dienst Nederland samen met internationale collega’s van het North Sea Data Management Forum, een Europees samenwerkingsverband, kennis en learnings uitgewisseld over Machine Learning en Artificial Intelligence (ML en AI). Het was opmerkelijk om te zien dat de Geologische Dienst Nederland ver voorop loopt op dit gebied. Zo converteren we oude gas-

lees meer
GDN algemeen

TNO officieel beheerder van de Basisregistratie Ondergrond

Het beheer van de BRO is vanaf 1 januari 2022 in handen van de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO. Geonovum en TNO zullen in samenwerking het beheer van de standaarden op tactisch niveau uitvoeren. Het strategisch beheer blijft bij het team Geo dat onder de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ministerie BZK)

lees meer
Veilig en leefbare delta

Grondwaterstanden in beeld verrijkt met trends en dwarsdoorsnedes

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet informatie door die kunnen worden geraadpleegd in Grondwaterstanden in Beeld. Sinds 17 januari 2022 is een nieuwe versie van deze tool beschikbaar. Naast de

lees meer

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden wordt klaargemaakt voor productie, waarna deze beschikbaar is op papier of als PDF en GIS-bestand. Wij informeren je wanneer de kaart klaar is.

Intekenen

Projecten

Grondwaterdatering

Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over de ondergrond van Nederland.

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio's aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.