wil je meer informatie?

Joanne Erkelens I Geologische Dienst Nederland

Joanne Erkelens,

Mail

joanne.erkelens@tno.nl

Stel: je bent beleidsmedewerker ondergrond bij een gemeente in regio Zuid Holland. Bezorgde bewoners hebben een raadslid benaderd over geothermie (aardwarmte) plannen in hun woonwijk. Jouw wethouder heeft vervolgens vragen van het raadslid gekregen, en vraagt jou om advies.

Hoe ga je daarmee om? Waar kan je terecht voor meer informatie en wie kan antwoord geven op welke vragen? Wie is eigenlijk waarvoor verantwoordelijk?

Provincie Zuid-Holland kwam met deze en nog meer vragen van gemeenten en omgevingsdiensten bij de Geologische Dienst Nederland (GDN). Zij stelden voor om samen kennisbijeenkomsten over geothermie in de gebouwde omgeving te organiseren. Door de provincie en de adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) van de GDN zijn vorig jaar twee bijeenkomsten georganiseerd. Op donderdag 20 januari 2022 volgt de derde online bijeenkomst, klik hier voor het programma.

Onderwerp

Informatie voor bestuurders en samenleving over geothermie in de gebouwde omgeving. 

Voor wie?

Voor professionals van gemeenten en omgevingsdiensten in provincie Zuid-Holland.

Programma donderdag 20 januari 10.00-12.00 uur

10.00-10.10 uur Opening door John Zegwaard (dagvoorzitter)

10.10-10.40 uur 1-Wat speelt er in Nederland? In gesprek met EZK en SodM behandelen we de rollen, verantwoordelijkheden en de informatievoorziening met procedures. We zijn nieuwsgierig naar wat er goed gaat èn wat er beter kan, wat er landelijk speelt. En naar hoe wanneer en waar informatie beschikbaar is (en welke).

10.40-11.10 uur 2-Geothermie projecten; voorbeelden uit de praktijk. Aan tafel: zitten gemeente Den Haag, DCMR Milieudienst, Wayland Energy en Hydreco Geomec. We zoomen in op de geothermieprojecten waar zij bij betrokken zijn. Wat is ieders rol en rolverdeling als het gaat om het informeren van de omgeving. Wie zorgt en is verantwoordelijk voor goede informatievoorziening en wanneer? Hoe (en wanneer) worden inwoners / omwonenden geïnformeerd, en hoe (en wanneer) betrek en informeer je een bestuurder?

10.10-11.15 uur Pauze

11.15-11.50 uur 3-Verkenning informatievoorziening naar burgers en bestuurders vanuit verschillende rollen, ‘petten’ en verantwoordelijkheden. Alle gesprekspartners worden uitgenodigd voor een gesprek over de vindbaarheid van relevante informatie, over hoe deze informatie bij een inwoner komt en wordt ontvangen. Hoe draagt iedereen, vanuit de eigen rol,  bij aan (goede) informatievoorziening? Zijn er bijvoorbeeld momenten van ‘warm contact’? Informeren, kennis delen, burgerparticipatie en draagvlak creëren zijn termen die voor dit onderwerp veel gebruikt worden. Centraal (rode draad) is echter de (toenemende) behoefte en vraag van gemeenten, provincie en inwoners. Tijdens dit gesprek zal ook de vraag of zij eerder informatie kunnen krijgen, en vervolgens delen, worden behandeld. Tenslotte gaat het erom hoe we er voor kunnen zorgen dat 1) decentrale overheden en inwoners zich niet overvallen voelen en 2) ze te betrekken bij voorbereiding?

11.50-12.00 uur Vervolgafspraak / Afsluiting

Wil je meer weten of wil je je aanmelden?

Kijk op de website van provincie Zuid-Holland: www.zuidholland.nl/geothermie. Of neem contact op met Joanne Erkelens via onderstaande blauwe knop met het label ‘mail direct’. Het programma, de abstracts en Q&A’s van de bijeenkomsten van 1 juli en 15 juli 2021 komen hier binnenkort beschikbaar.

Zie ook