Welkom bij het kennis- en onderzoekscentrum van de Nederlandse ondergrond

Icoon blad

Energietransitie

Geothermie, CO2– en energieopslag en systeemintegratie

Icoon dijk

Veilige en leefbare delta

Klimaatadaptatie, grondwater en Noordzee

Icoon huis

Effecten van mijnbouw

Geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling

Icoon computer

Digitale ondergrond

Databeheer, artificial intelligence oplossingen en kartering

Actueel

Nederlandse landschap
Digitale ondergrond

Ondergrond van Almere in GeoTOP

Het model GeoTOP is uitgebreid met Almere en het omringende water. Sinds 12 oktober 2023 is deze nieuwe versie van GeoTOP beschikbaar. De uitbreiding van GeoTOP omvat de zuidwestelijke Flevopolder. Het gaat om Almere en het gebied daar omheen, dus ook de omringende wateren. Ook het gebied waar nieuwbouw is gepland, waaronder Almere Pampus en Eemvallei Stad, en het tracé van de mogelijke vaste oeververbinding tussen Almere Pampus en IJburg, zijn meegenomen. Dit alles bij elkaar maakt de nieuwste versie van GeoTOP extra waardevol.

lees meer
Digitale ondergrond

Nieuw: de ondergrond in jouw 3D-omgeving

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft samen met ESRI, het Kadaster en BZK de allereerste 3D webservices op de Basisregistratie Ondergrond ontwikkeld. Dit is een belangrijke mijlpaal in de toepassingsmogelijkheden van 3D-geodata.

lees meer

Gerealiseerd en afgerond project H3O-De Voorkempen

(Hydro)geologie van grensgebied de Voorkempen in 3D Op 28 en 29 september is met een webinar en terreinexcursie het H3O-project De Voorkempen succesvol afgerond! Dit inmiddels vijfde gerealiseerde project binnen het H3O-programma is in 2020 gestart. Het project richt zich op het grensgebied tussen West-Brabant (Nederland) en de Voorkempen (België). Het doel van dit project

lees meer
Luchtfoto van landschap met bomen en water
Digitale ondergrond

Geologische Dienst Nederland stelt datasets beschikbaar op Europese schaal

Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, biedt open, geharmoniseerde en gestandaardiseerde datasets van de Nederlandse ondergrond aan via verschillende portalen zoals Dinoloket en NLOG. In een pan-Europese context werken we daarnaast met andere geologische diensten en wetenschappelijke instituten samen om deze gevalideerde data sets beschikbaar te maken binnen de Europese Geologische Data Infrastructuur (EGDI) in de context van de Europese Geologische Dienst (GSEU project).

lees meer
Digitale ondergrondEffecten van mijnbouwEnergietransitieGDN algemeenVeilig en leefbare delta

Jaarverslag 2022 – Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Het nieuwste jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ 2022 is online beschikbaar!Dit jaarverslag rapporteert, net als voorgaande jaren, over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland (zowel op land als op zee) onder de Mijnbouwwet. Wil je meer weten over de voorraad en productie van aardgas en aardolie, over de winning van steenzout en aardwarmte?

lees meer
GDN algemeen

Video: Geologische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

De Geologische Dienst Nederland (GDN) heeft een hagelnieuwe Geologische kaart van Nederland uitgebracht. Maar wat maakt deze kaart nu zo speciaal en wat kun je er allemaal op vinden?

lees meer

Agenda

Nieuwe overzichtskaart

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. Deze kaart biedt een sterk verbeterd beeld voor het vasteland, een geheel nieuwe weergave van de geologie van de Noordzee en omvat voor het eerst het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Geologische kaart bestellen

Projecten

Bemonstering in een drinkwaterwinning om de leeftijd van het water te kunnen bepalen.

Grondwaterdatering

Bij de Geologische Dienst Nederland voeren we grondwaterdateringen uit. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland meten we verschillende stabiele en radioactieve isotopen (ook wel tracers genaamd). Daarmee bepalen we de leeftijd van het grondwater waardoor wij en onze opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen over de ondergrond van Nederland.

Sfeerfoto van het Nederlands landschap.

Informatievoorziening decentrale overheden

We zien bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten een toenemende behoefte aan informatie en kennis over de ondergrond. Daarom werken wij samen met regio's aan vraagstukken over bodemenergie, mijnbouw, grondwater en de koppeling tussen boven- en ondergrond. Verder ondersteunen we bij het opzetten van een kennisnetwerk en vervullen we een klankbordfunctie bij onderzoeken naar de ondergrond.